Hlavní strana / Home   Fotografie pro tisk (cca 920 MB)   Fotogalerie

 

Sborník ze semináře KAP Velehrad 2019

Pátek 4. říjen 2019

Moderace: Mgr. Petr Koutný (KAP)

15:30

Zahájení semináře předsedou Jiřím Konečným (KAP),
Pozdravy olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka
zdravice: Jozefa Mozolewského (místopředseda EZA, Solidarność)

16:00 – 16:50

Mag.a Gabrielle Kienesberger (KAB-Ö): Die Würde der Arbeit als Quelle, Maßstab und Ziel einer guten Wirtschaft /
Důstojnost práce jako zdroj, měřítko a cíl prosperity

17:00 – 18:00

Ing. Josef Chovanec (personální ředitel České zbrojovky, Uherský Brod)
Příprava mládeže do pracovního procesu z pohledu zaměstnavatele

18:15 – 19:30

večeře

19:30 - 20:00

Ing. Jan Schweiner, Vzpomínka na Prokopa Janouška,
PhDr. Petr Hlaváček Vzpomínka na P. Jana Hurníka /

20:00 - 20:30

Mateusz Szymański Představení práce jedné projektové skupiny EZA

 20:00 - 20:30

Doc. Mgr. Jakub Jinek (SO ČBK) Stanovisko sociální komise COMECE k budoucnosti práce

Sobota 5. říjen 2019

Moderace: RNDr. Filip Chvátal (KAP)

7:15

Mše sv. v basilice (P. Pavel Kopeček) homilie

9:00 - 10:30

Armin Hürner (WBCA): Pozdrav

 

Roswitha Gottbehüt Dr. h. c. (CDAD): (Das Modell der Assistierten Ausbildung: Ideen, Chancen und Erfahrungen) /
Model asistovaného vzdělávání: Myšlenky, šance, zkušenosti

 

Ing. Tomáš Mrtvý: Německá realita přípravy mladých pracovníků do života a nezaměstnanost z pohledu českého imigranta

10:30 -11:00

káva

11:00 - 12:00

Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. (CMTF UP Olomouc)
Celoživotní vzdělávání v ČR se zaměřením na vzdělávání terciální

12:15 - 14:00

oběd

 

Moderace: Mgr. Petr Koutný (KAP)

14:00-15:00

PhDr. Martin Kopecký (FF UK Praha, katedra andragogiky a personálního řízení)
Paradoxy hodnoty a étosu práce v dnešní Evropě - důsledky pro mládež

15:00-15:20

káva

15:20-17:00

Panel: Příprava do pracovního procesu z pohledu pedagoga
Dr. Kazimierz Szalata, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Práce jako vztah k druhým lidem;
Doc. Ing. Lubica Černá, NKOS, Doc. Ing. Jan Hrabě (KAP) Mgr. Lubomir Müller (KAP),
Dr. George Jahn: Die Situation der niederländischen Jugend auf dem Arbeitsmarkt / Situace v Holandsku;
Dr. Paolo Ricotti (ACLI): Situace v Itálii
Vjolica Tarja, Vjolica Cane (SUATT): Situace v Albánii

17:00 – 18:15

Mgr. Jiří Zajíc (SO ČBK, pedagog) Proč vlastně kompetence?

18:15 – 19:30

večeře

20:00

Kulturní program (Danielis)

Neděle 6. říjen 2019

Moderace: Ing. Jiří Konečný (KAP)

07:30

mše sv. v kapli na Stojanově (P. Bohumír Směšný) homilie k 27. neděli v mezidobí

08:15

snídaně

9:00-10:05

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch (emeritní prof. UK Praha
Férovost a poctivost v profesní přípravě volají po reformě ekonomie jako vědy

10:00-10:30

Mgr. Ondřej Pavelek PhD. (Mendlova univerzita Brno)
Nezaměstnanost mládeže z hlediska práva

10:30-10:45

káva

10:45-11:45

prof. Ing. Milan Palát (Ústav demografie a aplikované statistiky, Mendlova univerzita Brno)
Zaměstnanost a nezaměstnanost v kontextu prognózy věkové struktury obyvatel ČR

11:45

Ing. Jiří Konečný, Mgr. Petr Koutný: Shrnutí, závěr semináře


Bericht