Vánoční pozdrav od prezidenta Unum omnes Eddieho Praha

Dear Friend,

Please find attached  the Christmas Message from our President.

Wishing you all a  peaceful and blessed Christmas and may you work be guided by the Lord.

 

Un Noël paisible et béni à tous

Ein friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest für alle

Mírové a blahoslavené Vánoce všem
 
Ramios ir palaimintos Kalėdos visiems
 
Мирне і благословенне Різдво для всіх
 

18. prosinec: Mezinárodní den migrantů

Prohlášení Světového hnutí křesťanských pracujících (WMCW)

 

V roce 2000 prohlásilo generální shromáždění OSN 18. prosinec za Mezinárodní den migrantů. Mezinárodní den migrantů uznává jejich přínos a potřebu chránit a prosazovat práva všech migrantů. Většina občanské společnosti a organizací pracujících uznává 18. prosince jako mezinárodní den solidarity se všemi migrující pracovníky a jejich rodinami, zejména těmi, kdo jsou zranitelní. V 2019 bylo na světě přibližně 272 milionů mezinárodních imigrantů. Miliony lidí přecházejí hranice ve snaze zajistit důstojnou práci a život pro sebe i své rodiny. Cílem Mezinárodního dne migrantů je poukazovat na nutnost respektovat a chránit všechny migranty a jejich rodinné příslušníky a zajišťovat zachovávání jejich sociálních, pracovních a lidských práv. Každý migrující Pokračování textu „18. prosinec: Mezinárodní den migrantů“

Prohlášení Mezinárodního hnutí křesťanských pracujících k volbám do Evropského parlamentu (23. – 26. 5. 2019)

EBCA (Evropské hnutí křesťanských pracujících) je mezinárodní síť hnutí křesťanských pracujících z deseti evropských zemí, která se zasazuje o sociálně spravedlivou Evropu a vychází přitom z evangelia a sociální nauky církve. S blížícími se volbami do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 23. až 26. května 2019, vyjadřujeme touto cestou naše priority. Jako občané Evropské unie si uvědomujeme svoji zodpovědnost a jako křesťanští pracující vnímáme povinnost zaujmout v této souvislosti určité stanovisko. Pokračování textu „Prohlášení Mezinárodního hnutí křesťanských pracujících k volbám do Evropského parlamentu (23. – 26. 5. 2019)“