Velehrad 2024 – program

Křesťan a práce, z.s. Česká republika
EZA-Evropské centrum pro záležitosti zaměstnanců Königswinter, Německo

Program semináře KAP na Velehradě od 20. do 22. září 2024
financovaného Evropskou unií jako projekt EZA č. 40-02-24-SE
Inflace a ztráta kupní síly: možnosti, reakce a přizpůsobení, sociální dopady

(program průběžně aktualizujeme)

Přihlašovat se můžete zde: https://forms.gle/wkhv9uJriGht9h5g9

Pátek20. 9. 2024
10.00Registrace účastníků – poutní dům Stojanov
12.30Oběd, dům Stojanov
14.00zahájení semináře, Slovanský sál Stojanova gymnázia
předseda KAP Ing. Jiří Konečný
garant semináře prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D., PEF MENDELU a KAP
14.15I. Panel, moderace: Ing. Radek Náplava, Ph.D., PEF MENDELU a KAP
doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., KAP – Inflace a spotřebitelské chování
15.00Coffee break
15.30prof. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D., UPOL – Fenomén inflace a životní úroveň
16.15Ing. Michal Mádr, Ph.D., PEF MENDELU, KAP – Ekonomické a politické důsledky inflace
17.00Coffee break
17:30Mgr. Olga Rosenbergerová, místopředsedkyně EAPN v ČR – Ztraceni v dnešní době aneb Společenská soudržnost a sociální stát
18.00doc. Ing. Ľubica Černá, CSc., NKOS Slovensko – Dopad inflace na rodiny – zkušenosti ze Slovenska
18.30Večeře, dům Stojanov
19.30Členská schůze KAP, dům Stojanov – příprava sjezdu KAP a jeho budoucí směřování
Sobota21. 9. 2024
6.45Mše svatá v bazilice
7.30Snídaně, dům Stojanov
8.30Odjezd autobusem do Brna
10.00II. panel, moderace: prof. Lubor Lacina, KAP
pobočka ČNB – diskuse: Role centrálních bank při udržování cenové stability
12.30Oběd
14.00III. panel, moderace: prof. Lubor Lacina, KAP
Villa Stiassni,
kulatý stůl: Role čsl. měny a její stability v meziválečném období a dopad německé hyperinflace
17.00Odjezd zpět na Velehrad
19.30Večeře – Vinařství Švec, cca 500 m od budovy Stojanova gymnázia
Neděle22. 9. 2024
7.15Mše svatá, kaple domu Stojanov
8.00Snídaně, dům Stojanov
9.00IV. panel, moderace: Ing. Michal Mádr, Ph.D., PEF MENDELU, KAP
Úvodní slovo – shrnutí programu prvního a druhého dne, prof. Lubor Lacina
9.20Ing. Boleslav Vraný, Ph.D., KAP – Dělba práce v kontextu sociální nauky církve
9.50Coffee break
10.20Panel zahraničních účastníků
Miriam Catullo, KAB Aachen, Německo
Maga. Gabriele Kienesberger, KABÖ Rakousko
Dr. Alexander Picker, Rakousko
12.00Závěry semináře
Jiří Konečný
Lubor Lacina
Pavel Žufan
12.30Oběd, Stojanov
Odjezd účastníků

Organizační informace
Registrace účastníků: Poutní dům Stojanov přízemí
Místo konání semináře: Velehrad, Stojanovo gymnázium, Slovanský sál
Hromadné stravování a ubytování: Poutní dům Stojanov, jídelna
zahraniční účastníci: hotel Skanzen, Velehrad
Informační centrum Velehrad


Tlumočení do angličtiny a němčiny
Online připojení: páteční a nedělní program bude možno sledovat online.
Náklady: členové KAP a členové zaměstnaneckých a odborových organizací 300 Kč, ostatní hosté 8 500 Kč

Jiří Konečný, předseda spolku
Marie Čapková, místopředsedkyně
Lubor Lacina, garant semináře

Přihlašovat se můžete zde: https://forms.gle/wkhv9uJriGht9h5g9

Vzpomínka na Ing. Cyrila Martinka

Na věčnost nás předešel další nestor katolické sociální nauky. 15.listopadu 2018 se v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-Husovicích konalo rozloučení s Ing.Cyrilem Martinkem, jehož víc než 91 let dlouhý a požehnaný život byl darem pro naši církev v moravských i českých decézích. Pro mne osobně byl jako starší, mému srdci drahý bratr. Naše přátelství trvalo dvacet pět let, což v jeho životě představovalo jen relativně krátkou dobu; já však měl pocit jakobychom se znali odjakživa. Přitom k takovému porozumění se zdály chybět mnohé předpoklady, jak co do věku, vzdělání, životní i profesní kariéry. Přesto si rodák z hanáckých Troubek žijicí od dob studií v Praze, a student z Valašské Bystřice přiženivší se do Brna, rozuměli i v těch nejhlubších vrstvách osobnosti.

Pokračování textu „Vzpomínka na Ing. Cyrila Martinka“

Vzpomínka na Bedřicha Vymětalíka

Dne 5. září 2018 zemřel ve věku nedožitých 90ti let známý   propagátor sociálního učení církve a občanské společnosti, emeritní člen Papežské akademie pro sociální učení, čestný předseda spolku Křesťan a práce, kde 15 let organizoval na Velehradě tradiční mezinárodní víkendové semináře se sociální tematikou. Semináře navštěvuje víc jak sto účastníků, z toho jedna třetina ze zahraničí. Setkávají se zde pravidelně  lidé, kteří vytvořili opravdové společenství, díky charizmatické osobnosti dr. Vymětalíka. Tato tradice pokračuje nadále, letos se seminář na Velehradě koná od 28. do 30. září,  bude tam vzpomenuta památka zakladatele a dlouholetého předsedy domácími a zahraničními účastníky. Přišlo hned mnoho zahraničních reakcí na zprávu o úmrtí.

Pokračování textu „Vzpomínka na Bedřicha Vymětalíka“

Zpráva pro členy KAP za rok 2017

  • Poslední setkání předsednictva 18. 3. 2017 v Praze
  • hodnocení sjezdu KAP, který se konal v Brně 26. 11. 2016, sjezd proběhl za standartních podmínek, zpráva ze sjezdu je na našich stránkách hkap.cz
  • V únoru 2017 se v Avile konalo setkání koordinační skupiny EBCA (Evropské hnutí křesťanských pracujících, zástupce za KAP Petr Koutný

Pokračování textu „Zpráva pro členy KAP za rok 2017“