Nový informační leták KAP

Motto: Pokoj a dobro

Poslání:
Cílem spolku je šíření myšlenek sociálního učení Církve a jeho praktického uplatňování ve společnosti. Tematické semináře, přednášky a diskuse pořádané spolkem přispívají ke kultivování občanské společnosti.
Heslo sv. Benedikta Modli se a pracuj! po staletí formovalo křesťanskou Evropu. Dnes se jeví jako stále důležitější snahy tento charakter jí vrátit.
Spolek KAP je k dispozici všem lidem dobré vůle, kteří chtějí v duchu sociálního učení naši společnosti změnit, aby v ní mohl každý člověk důstojně žít a pracovat.


Pokračování textu „Nový informační leták KAP“

Přednášky ze semináře KAP 9. – 11. září 2021

Níže odkazy na jednotlivé přednášky. Texty jsou v originále a neprošly korekturami

zahájení semináře předseda KAP Ing. Jiří Konečný

Boleslav Vraný: Technologické změny a změny struktury ekonomiky v prostoru   střední Evropy urychlené pandemií Covid-19

Ing. Jaroslav Klaška, KOK:  Sociální dialog v čase pandemie Covid 19

diskuse

Maga. Anna Wall-Strasser, předsedkyně KAB Rakousko: Sociální učení potřebuje  sociální hnutí. Jednání na základě spravedlnosti a orientace na obecné dobro.

Mgr. Ondřej Pavelek, Ph.D., Mendlova univerzita Brno: Právní aspekty působení  pandemie coronaviru na zaměstnance a společnost

Miriam Catullo, KAB  Aachen: Působení pandemie coronaviru, zpráva o situaci v Německu

prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., Karlova universita: Globální / lokální ekonomika v době pandemické, meze vizí – příroda, kultura, ideologie.

Mgr. Jiří Vander, Ph. D, Masarykova univerzita Brno: Působení pandemie  koronaviru na zaměstnance a společnost pohledem psychologa.10_vander

Panel zahraničních účastníků, moderace  Mgr. Petr Koutný KAP

Působení pandemie coronaviru, situace v jednotlivých státech:

MUDr. Alexander Jahn, Holandsko, lékař záchranné služby

Doc. Lubica Černá, NKOS , Slovensko

Roswitha Gottbehüt, emeritní generální sekretářka EZA

Dr. Paolo Ricotti ACLI Itálie

Poselství ke dni důstojné lidské práce – 7. října

Hallo an das gesamte Team der Nationalen Bewegungskoordination und der Europäischen Bewegungskoordination.

Anbei die Botschaft, das Gebet und das Bild vom 7. Oktober – dem Tag, den wir weltweit haben, um unsere Reflexionen mit dem Kollektiv von Arbeitnehmern, Familien und Freunden zu stärken, an dem wir unsere Maßnahmen zur Bedeutung unseres Engagements für menschenwürdige Arbeit entwickeln.
Wir werden unsere Mission mit den Arbeitern in diesem für alle sehr schwierigen Moment fest fortsetzen.
Viel Mut und Kraft für uns alle.

MARILEA DAMASIO
Hello to the entire National Movement Coordination and European Movement Coordination team.
Attached is the message, prayer and image of October 7th – the day we have worldwide to strengthen our reflections with the collective of workers, families and friends where we develop our actions on the importance of our engagement to achieve decent work.
We will continue firm with our mission with the workers in this very difficult moment for everyone.
A lot of courage and strength for all of us.
Mariléa Damasio
Bonjour à toute l’équipe de la Coordination Nationale du Mouvement et de la Coordination Européenne du Mouvement.
Ci-joint le message, la prière et l’image du 7 octobre – la journée que nous avons dans le monde pour renforcer nos réflexions avec le collectif des travailleurs, des familles et des amis où nous développons nos actions sur l’importance de notre engagement pour atteindre un travail décent.
Nous continuerons ferme notre mission auprès des travailleurs en ce moment très difficile pour tout le monde.
Courage et de force.
Mariléa Damasio
Hola a todo el equipo de Coordinación del Movimiento Nacional y Coordinación del Movimiento Europeo.
Se adjunta el mensaje, oración e imagen del 7 de octubre, el día que tenemos a nivel mundial para fortalecer nuestras reflexiones con el colectivo de trabajadores, familias y amigos donde desarrollamos nuestras acciones sobre la importancia de nuestro compromiso para lograr un trabajo decente.
Seguiremos firmes con nuestra misión con los trabajadores en este momento tan difícil para todos.
Mucho coraje y fuerza para todos.
Mariléa Damasio

Působení pandemie coronaviru na zaměstnanost a sociální dialog

Křesťan a práce, z. s. Česká republika

EZA-Evropské centrum pro záležitosti zaměstnanců Königswinter, Německo

SEMINÁŘ

na téma
Působení pandemie coronaviru na zaměstnanost a sociální dialog.

Seminář proběhne částečně prezenčně, částečně on-line.

Tento seminář je finančně podpořen Evropskou unií.

Termín: 9. – 11. září 2021

Kongresové centrum, Brno výstaviště, ul. Hlinky 35

program_21_cz_def

program_de_def_21

Modlitba za náš zraněný svět

Zdravíme Vás všechny členy našeho spolku v této nelehké době. Prosíme všichni o Boží ochranu před virovou nákazou a posíláme modlitbu kaplana Evropského hnutí, Josepa Jiméneze Monteja – kam KAP patří. Dále prosíme o zpětnou vazbu, zda někdo z členů onemocněl a případně jak vypadá situace ve Vašem okolí.
Jiří Konečný, Marie Čapková, Petr Koutný

Pokračování textu „Modlitba za náš zraněný svět“

Vánoční pozdrav od prezidenta Unum omnes Eddieho Praha

Dear Friend,

Please find attached  the Christmas Message from our President.

Wishing you all a  peaceful and blessed Christmas and may you work be guided by the Lord.

 

Un Noël paisible et béni à tous

Ein friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest für alle

Mírové a blahoslavené Vánoce všem
 
Ramios ir palaimintos Kalėdos visiems
 
Мирне і благословенне Різдво для всіх