Působení pandemie coronaviru na zaměstnanost a sociální dialog

Křesťan a práce, z. s. Česká republika

EZA-Evropské centrum pro záležitosti zaměstnanců Königswinter, Německo

SEMINÁŘ

na téma
Působení pandemie coronaviru na zaměstnanost a sociální dialog.

Seminář proběhne částečně prezenčně, částečně on-line.

Tento seminář je finančně podpořen Evropskou unií.

Termín: 9. – 11. září 2021

Kongresové centrum, Brno výstaviště, ul. Hlinky 35

program_21_cz_def

program_de_def_21

Modlitba za náš zraněný svět

Zdravíme Vás všechny členy našeho spolku v této nelehké době. Prosíme všichni o Boží ochranu před virovou nákazou a posíláme modlitbu kaplana Evropského hnutí, Josepa Jiméneze Monteja – kam KAP patří. Dále prosíme o zpětnou vazbu, zda někdo z členů onemocněl a případně jak vypadá situace ve Vašem okolí.
Jiří Konečný, Marie Čapková, Petr Koutný

Pokračování textu „Modlitba za náš zraněný svět“

Vánoční pozdrav od prezidenta Unum omnes Eddieho Praha

Dear Friend,

Please find attached  the Christmas Message from our President.

Wishing you all a  peaceful and blessed Christmas and may you work be guided by the Lord.

 

Un Noël paisible et béni à tous

Ein friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest für alle

Mírové a blahoslavené Vánoce všem
 
Ramios ir palaimintos Kalėdos visiems
 
Мирне і благословенне Різдво для всіх
 

18. prosinec: Mezinárodní den migrantů

Prohlášení Světového hnutí křesťanských pracujících (WMCW)

 

V roce 2000 prohlásilo generální shromáždění OSN 18. prosinec za Mezinárodní den migrantů. Mezinárodní den migrantů uznává jejich přínos a potřebu chránit a prosazovat práva všech migrantů. Většina občanské společnosti a organizací pracujících uznává 18. prosince jako mezinárodní den solidarity se všemi migrující pracovníky a jejich rodinami, zejména těmi, kdo jsou zranitelní. V 2019 bylo na světě přibližně 272 milionů mezinárodních imigrantů. Miliony lidí přecházejí hranice ve snaze zajistit důstojnou práci a život pro sebe i své rodiny. Cílem Mezinárodního dne migrantů je poukazovat na nutnost respektovat a chránit všechny migranty a jejich rodinné příslušníky a zajišťovat zachovávání jejich sociálních, pracovních a lidských práv. Každý migrující Pokračování textu „18. prosinec: Mezinárodní den migrantů“

Prohlášení Mezinárodního hnutí křesťanských pracujících k volbám do Evropského parlamentu (23. – 26. 5. 2019)

EBCA (Evropské hnutí křesťanských pracujících) je mezinárodní síť hnutí křesťanských pracujících z deseti evropských zemí, která se zasazuje o sociálně spravedlivou Evropu a vychází přitom z evangelia a sociální nauky církve. S blížícími se volbami do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 23. až 26. května 2019, vyjadřujeme touto cestou naše priority. Jako občané Evropské unie si uvědomujeme svoji zodpovědnost a jako křesťanští pracující vnímáme povinnost zaujmout v této souvislosti určité stanovisko. Pokračování textu „Prohlášení Mezinárodního hnutí křesťanských pracujících k volbám do Evropského parlamentu (23. – 26. 5. 2019)“