Setkání brněnské pobočky KAP v roce 2017

Brněnská skupina hnutí Křesťan a práce se setkává jednou za čtvrt roku. Na počátku každého setkání je modlitba, po které většinou následuje seznámení s vybraným textem spadajícího do sociálního učení církve. Poté se o tématu textu vede diskuse. Na závěr jsou probírány různé otázky týkající se další činnosti skupiny: témata budoucích setkání, jejich forma apod.

Pokračování textu „Setkání brněnské pobočky KAP v roce 2017“

Priority evropského sociálního dialogu

Startseminář EZA (Kodaň, 30. 11. – 3. 12. 2017)

Organizátoři: EZA, Krifa (dánské křesťanské odbory, člen EZA)

Stěžejním  tématem startsemináře EZA v Kodani byla nutnost adaptace zaměstnaneckých organizací na stále se měnící sociopolitické prostředí v Evropě. Semináře se zúčastnilo přibližně 100 delegátů křesťansko-sociálních organizací z 26 zemí EU, aby diskutovali o klíčových tématech vzdělávacího programu EZA pro rok 2018.

Sociální dialog v Evropě

Generální ředitel ETUI (European Trade Union Institute) Philippe Pochet ve své zdravici zdůraznil význam dobré spolupráce EZA a ETUI. Jörg Tagger, člen Evropské komise zodpovědný za otázku sociálního dialogu, přehledně hrnul dějiny sociálního dialogu v Evropě, charakterizoval jeho současný stav a představil dokument „Evropský pilíř sociálních práv“, který byl schválen dne 17. 11. 2017. Předseda Evropské komise Juncker při této příležitosti uvedl:

„Dnes se zavazujeme k dodržování 20 zásadních principů a práv. Od práva na spravedlivou mzdu po právo na zdravotní péči, od celoživotního vzdělávání přes lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem či rovnost žen a mužů po minimální příjem – prostřednictvím evropského pilíře sociálních práv bude EU hájit práva svých občanů v rychle se měnícím světě.“ Pokračování textu „Priority evropského sociálního dialogu“

Zpráva pro členy KAP za rok 2017

  • Poslední setkání předsednictva 18. 3. 2017 v Praze
  • hodnocení sjezdu KAP, který se konal v Brně 26. 11. 2016, sjezd proběhl za standartních podmínek, zpráva ze sjezdu je na našich stránkách hkap.cz
  • V únoru 2017 se v Avile konalo setkání koordinační skupiny EBCA (Evropské hnutí křesťanských pracujících, zástupce za KAP Petr Koutný

Pokračování textu „Zpráva pro členy KAP za rok 2017“

Materiál z Open Doors říjen 2017

Interview spolupracovníka Open Doors ( nadále „S“) s Adelem („A“),pastorem z Uzbekistánu. (jméno změněno). Dozvídáme se něco bližšího o situaci křesťanů, kteří jsou menšinou v převážně muslimském obyvatelstvu. Jsou pronásledováni vládou, místními úředníky i vlastní rodinou a spoluobčany. Rozhovor se konal na otevřeném místě a byl přerušen vždy, když se blížil nějaký kolemjdoucí.

S: „Můžeš mi říci něco o svém původu?“
A: „ Vyrostl jsem na větší vesnici jako nejstarší ze čtyř sourozenců. Delší dobu se nám dařilo dobře. Potom však otec ztratil práci a nemohl už nás zaopatřovat. Když mi bylo 15let, upadli jsme do veliké nouze. Byli jsme muslimové, ale ne přísně náboženští.“
S: „Jak jsi přišel k víře? “ Pokračování textu „Materiál z Open Doors říjen 2017“

Výroční zpráva EAPN ČR, z. s. za rok 2016

eapnVážené dámy, vážení pánové,
milí přátelé,
otevíráte výroční zprávu české nevládní organizace, která je členem celoevropské sítě s názvem European Anti-Poverty Network (Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení – jak zní v českém překladu oficiální název sítě ve francouzštině, pod nímž je registrována v belgickém hlavním městě, které je současně sídlem institucí Evropské unie). Úřední název spolku zapsaného podle občanského zákoníku od roku 2014 ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, který byl předtím od roku 2004 registrován Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení, zní EAPN ČR, z. s. (zkrácený název: EAPN ČR).

Pokračování textu „Výroční zpráva EAPN ČR, z. s. za rok 2016“

Lidsky důstojná práce a prekérní zaměstnání

(seminář EBCA, 12. – 15. 7. 2017 Ávila, Španělsko)

Hnutí KAP je po mnoho let členem Evropského hnutí křesťanských zaměstnanců (EBCA – Europäische Bewegung der Christlichen Arbeitnehmer). Toto hnutí do jisté míry zastřešuje a koordinuje činnost členských hnutí, která se snaží šířit povědomí o sociálním učení církve ve společnosti, a to nejrůznějšími formami: prostřednictvím přednášek, seminářů, kurzů aj. vzdělávacích aktivit či prací přímo v terénu s konkrétními společenskými skupinami. V současné době je v EBCA celkem 12 evropských hnutí z Německa, Švýcarska, Rakouska, ČR, Británie, Francie, Itálie, Belgie, Španělska a Portugalska. Výkonným orgánem je koordinační rada v čele s předsedou volená vždy na čtyři roky, ve které mají téměř všechna členská hnutí svého zástupce, včetně KAP ČR.

Pokračování textu „Lidsky důstojná práce a prekérní zaměstnání“

7. říjen – Den lidsky důstojné práce

Brněnská pobočka hnutí Křesťan a práce při příležitosti Dne lidsky důstojné práce pořádá v neděli 8. 10. 2017 setkání v kostele v Moravanech u Brna. Na programu bude modlitba za lidsky důstojnou práci a přednáška „Spiritualita práce“, kterou prosloví Bolek Vraný, člen skupiny pro Sociální otázky při České biskupské konferenci.

Při příležitosti Dne lidsky důstojné práce publikujeme závěrečnou deklaraci ze semináře EBCA v Ávile k 7. říjnu (o tomto semináři viz samostatný článek):

Pokračování textu „7. říjen – Den lidsky důstojné práce“

Seminář „Digitální svět práce, průmysl 4.0“

Ve dnech 8. – 10. září 2017 se na Velehradě konal seminář na téma: „Digitální svět prácem a Průmysl. 4.0“ Semináře se zúčastnilo 95 posluchačů z 6 zemí střední Evropy včetně Albánie.

Cílem semináře bylo zdůraznit nutnost prosazovat koncept 4. průmyslové revoluce. Veřejnost v ČR však na ně není připravena, je třeba změnit její životní styl, postoje a myšlení při aplikaci nových procesů. Byly zdůrazněny nejenom šance digitální éry, ale i její možná ohrožení, a to především v oblasti sociální (zvláště dopad na pracovní trh, nezaměstnanost, rekvalifikace a předcházení sociálnímu napětí). Většina základních přednášek doplnila dané téma úvahami s pohledu sociálního učení Církve, včetně encykliky Laudato sí. Budoucnost digitální éry je vizí pro celou společnost, nikoliv jenom pro mladou generaci. Bude spočívat na mezigenerační spolupráci.

Závěry semináře jsou shrnuty v závěrečné deklaraci připojené níže.
Je zpracován elektronický sborník ze semináře, který je možno objednat na info@hkap.cz.
Zároveň zveme zájemce na přednášku „Spiritualita práce“ p. Bolka Vraného, která se koná 8. října 2017 v 18 hod  v kostele v Moravanech u Brna. Pokračování textu „Seminář „Digitální svět práce, průmysl 4.0““