Seminář EBCA Ávila

Jednání EBCA (Evropské hnutí křesťanských zaměstnanců) jehož jsme členy, a které sdružuje různá sociální hnutí Evropy, se konalo letos v Ávile 27 – 30. 10. 2016

Změny ve světě práce; hlavní změny, jejich důvody a důsledky pro život pracujících.“

Účastníci semináře-  Čapková Marie, Chvátal Filip. Konečný Jiří, Koutný Petr

Pokračování textu „Seminář EBCA Ávila“

Dvacetileté jubileum hnutí Křesťan a práce v ČR

Hnutí Křesťan a práce (KAP) v ČR se ustavilo jako občanské sdružení na zakládajícím sjezdu v Praze dne 5. října 1996. Bilancuje tedy už 20 let svého trvání. Věříme, že je to bilance bohatá na aktivity a prospěšná pro společnost i přes omezené prostředky, které máme k dispozici.

Sborník příspěvků zakladatelů, pamětníků a příznivců je možné stáhnout zde:

.
marquee_images20_let_sbornik.pdf