Zpráva ze semináře v Ružomberku 9. – 10. června 2023

Téma: Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku

Pořádá: Katolická univerzita v Ružomberku

  1. 6. příjezd a ubytování v hotelu Kultúra
  2. 6. prezentace a představení programu

Exkurze do muzea liptovského venkova v Pribyline – návštěva historického skanzenu, jak se pracovalo a žilo. Přednáška.

Návštěva a prohlídka Liptovského hradu a zámku, oběd

Jaké jsou možnosti a výzvy pro sociálních partnerů v digitálním věku. Příklad dobré praxe z Belgie

(on-line Babs de Vocht ACV CSC Belgie a Lies Van Rompaey ACV CSC ). Pandemie Covid donutila všechny k rychlému přizpůsobení se změnám a využívání dígitálních technologií. Bylo třeba vybavit žáky i učitele odpovídající technikou a znalostmi jak ji používat. Pomohly evropské fondy. JE zde ještě třeba mnoho udělat pro zdravé užívání nových technologií, hlavně v ochraně zdraví.

Jak můžeme zabezpečit digitální inkluzi seniorů?  Doc. Ing Lidmila Němcová, CSc. KAP, víceprezidentka Evropské unie seniorů

Pro dnešní dobu je charakteristické, že se vše rychle mění, stále je nutné hledat nová řešení a vytvořit prostor pro dialog a mezigenerační spolupráci. Je nutné kultivovat etické prostředí, které není dobré, zvláště v oblasti důvěry. Důležité: zodpovědnost – co moje činy znamenají, kam vedou. Chybí citlivost k veřejnému zájmu.

Metoda world café – skupinová práce

  1. 6. přihlášení účastníků on-line z Polska, přednášející Monika Drag a Aneta Szczykutowicz

Výhody digitalizace: úspora času a nákladů, ale člověk zůstává sám u žáků a studentů je izolace nejen při vyučování, ale i o přestávkách se žáci věnují telefonu. Zaměstnavatelé by měli podporovat poradenské služby, které pomáhají překonávat izolaci, nacházet hranice mezi prací a soukromím, aby se lidé pokud možno vyvarovali stresu, úzkosti a depresím. Zdůrazňovat nutnost aktivního pohybu a zvládat vlastní čas.

Panel: Maďarsko, Slovinsko, Albánie, Rakousko, ČR – zprávy o pozitivech a negativech v jednotlivých společnostech. Je zde mnoho výzev a úskalích.

Závěr semináře byl věnován opět práci ve skupinách: Muskuloskeletální poruchy související s prací. Prevence a ochrana, co můžeme udělat sami a co navrhnout zaměstnavateli. Ukázky strečingových cvičení, měření cukru v krvi a krevního tlaku. Prezentace výsledků pracovních skupin.

Závěrečné vyhlášení, ukončení semináře.

Marie Čapková

Místopředsedkyně KAP