Přednášky ze semináře KAP 9. – 11. září 2021

Níže odkazy na jednotlivé přednášky. Texty jsou v originále a neprošly korekturami

zahájení semináře předseda KAP Ing. Jiří Konečný

Boleslav Vraný: Technologické změny a změny struktury ekonomiky v prostoru   střední Evropy urychlené pandemií Covid-19

Ing. Jaroslav Klaška, KOK:  Sociální dialog v čase pandemie Covid 19

diskuse

Maga. Anna Wall-Strasser, předsedkyně KAB Rakousko: Sociální učení potřebuje  sociální hnutí. Jednání na základě spravedlnosti a orientace na obecné dobro.

Mgr. Ondřej Pavelek, Ph.D., Mendlova univerzita Brno: Právní aspekty působení  pandemie coronaviru na zaměstnance a společnost

Miriam Catullo, KAB  Aachen: Působení pandemie coronaviru, zpráva o situaci v Německu

prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., Karlova universita: Globální / lokální ekonomika v době pandemické, meze vizí – příroda, kultura, ideologie.

Mgr. Jiří Vander, Ph. D, Masarykova univerzita Brno: Působení pandemie  koronaviru na zaměstnance a společnost pohledem psychologa.10_vander

Panel zahraničních účastníků, moderace  Mgr. Petr Koutný KAP

Působení pandemie coronaviru, situace v jednotlivých státech:

MUDr. Alexander Jahn, Holandsko, lékař záchranné služby

Doc. Lubica Černá, NKOS , Slovensko

Roswitha Gottbehüt, emeritní generální sekretářka EZA

Dr. Paolo Ricotti ACLI Itálie