Program semináře KAP na Velehradě od 22. do 24. září 2023

Křesťan a práce, z. s. Česká republika

 

EZA-Evropské centrum pro záležitosti zaměstnanců Königswinter, Německo

 

Program semináře KAP na Velehradě od 22. do 24. září 2023

Digitalizace, nové formy práce z hlediska zaměstnancůČtvrtek  21. 9. příjezd účastníků ze vzdálených míst do 18 hod, možnost večeře a ubytování

 

Pátek 22. 9.

10.00   registrace účastníků poutní dům Stojanov

12.30   oběd na Stojanově

14.00   zahájení semináře, Slovanský sál Stojanova gymnázia, předseda KAP JiříKonečný

            Doc. Lidmila Němcová: Etické aspekty digitalizace, senioři a digitalizace

 15.00  přestávka -káva

15.30   prof. Lubor Lacina: Trh práce v proměnách času: historické zkušenosti a současné výzvy

16.30   Alois Langer: Uplatnění digitalizace a moderních technologií výroby v obuvnickém    průmyslu ve Zlíně, historie a vize budoucnosti.

17.30   MSc Aleš Chmelař: Měnící se trh práce v důsledku digitalizace, AI, robotizace z pohledu OECD

18.00   Doc. Ľubica Černá: Digitální transformace a úloha sociálních partnerů.

18.30   večeře

 

Sobota 23. 9.

8.00     snídaně

9.00     odjezd autobusem do Zlína

10.00   Dílna 44, středisko řemesel – exkurze: Digitalizace při výrobě obuvi

            návštěva muzea obuvi, Baťova mobilní kancelář

            Den Zlínského kraje – expozice firem

12.30   oběd

14.00   návštěva Univerzity Tomáše Bati

            Prof. Ing. David Tuček, děkan fakulty managementu a ekonomie, představení fakulty

            Dr. Kamil Dobeš: Změny na trhu práce

  1. 30 odjezd do lázní Luhačovic

16.00   Luhačovice Komentovaná prohlídka objektů architekta Dušana Jurkoviče

18.00   odjezd zpět na Velehrad

19.30   večeře Velehrad

 

Neděle 24. 9.

8.00     snídaně

9.00     panel zahraničních účastníků semináře k tématu digitalizace:

            Aneta Szczykutowicz, Nadace Nowy Staw Polsko

            András Bardócz-Tódor, Maďarsko,

            Dr. h. c. Roswitha Gottbehüt, Německo

            Miriam Catullo, KAB Aachen

            Tobias Hölbling, Arbeitsförderungsinstitut AFI., Bolzano Italie, jižní Tyrolsko

            zástupce Litvy a Albanie v jednání

 

12.00   Závěry semináře – Jiří Konečný

12.30   oběd

            odjezd účastníků

 

Organizační informace

 

Registrace účastníků: Poutní dům Stojanov přízemí

místo konání semináře: Velehrad, Stojanovo gymnázium, Slovanský sál

Hromadné stravování a ubytování: Poutní dům Stojanov, jídelna

zahraniční účastníci: hotel Skanzen Velehrad

 

Tlumočení do angličtiny a němčiny

Online připojení: páteční a nedělní program bude možno sledovat online.

Náklady: vložné členové KAP a odborových organizací 300,- Kč, členský roční příspěvek 200,- Kč

 

Přihlášky zašlete prosím do 20. 6. 2023 na adresy:

marie.capko@seznam.cz

konecny.jiri@centrum.cz

 

Jiří Konečný, předseda spolku

Marie Čapková, místopředsedkyně

 

Brno 15. 5. 2023

Program ve Wordu naleznete zde: program__cz_def_2023