Seminář Velehrad – Digitální svět práce, průmysl 4.0

Výstřižek

Křesťan a práce, z.s. Česká republika

EZA-Evropské centrum pro záležitosti zaměstnanců Konigswinter, Německo

pod záštitou a s podporou Evropské komise
Vás srdečně zve na společný
SEMINÁŘ

8. září – 10. září 2017 na Velehradě

na téma

Digitální svět práce, průmysl 4.0

Letošní mezinárodní seminář KAP o digitální ekonomice se bude zabývat aktuální problematikou – novou průmyslovou revolucí. Očekávané převratné změny v ekonomické, sociální a etické oblasti zasáhnou do života každého člena naší společnosti. Vedle velkých technických předností se nezbytně projeví také těžkosti pro pracující v sociální rovině. Nová technika má nahradit člověka, některé profese zaniknou, nové budou vznikat podle potřeb, dojde i ke změnám ve vzdělávání. Je třeba být na tyto složité procesy včas připraven. Hodnotné referáty, otevřená diskuse a vysoký multiplikační účinek – charakteristické rysy našich velehradských setkání – přispějí ke správné orientaci při hledání netradičních optimálních východisek na základě principů sociálního učení církve.

microsoft_word_2013_logo-svg    Přihláška

1280px-flag_of_germany-svgEinladung

1280px-flag_of_germany-svg

Anmeldeformular_Velhrad_2017

Pokračování textu „Seminář Velehrad – Digitální svět práce, průmysl 4.0“

Den modliteb za pronásledované křesťany

6. neděle velikonoční ve všech diecézích ČR.

NEDĚLE 21. 5. 2017

V KOSTELE  SV. TOMÁŠE  NA  MALÉ  STRANĚ

OD 14.45 DO 19.00 HOD.

– v 17.00 hod. adorace
– v 18.00 hodin mše svatá

Již devátým rokem srdečně zvou Křesťan a práce ČR a farnost sv. Tomáše

 

82. tradiční Pouť k hrobu Dr. Františka Noska

Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR spolu s farností Poříčí nad Sázavou vás srdečně zve na 82. tradiční Pouť k hrobu Dr. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou v sobotu 8. dubna 2017.

Pouť se koná vždy kolem výročí smrti Dr. Františka Noska (1886 -1935);  františkánského terciáře a významného předválečného katolického politika a národohospodáře. Hlavním  celebrantem této pouti bude Otec Bonaventura Jiří Štivar OFMCap., provinciál řádu kapucínů.

Pokračování textu „82. tradiční Pouť k hrobu Dr. Františka Noska“

Radio Proglas – Živě z Prahy – 20. výročí KAP

imgresPořad Živě z Prahy Autor: Jana Beránková

O dvacetiletí hnutí Křesťan a práce v ČR informují Dr. Lidmila Němcová a Prof. Lubomír Mlčoch. Premiéra pořadu byla 13. ledna 2017 v 9. 30 hodin.

Hnutí Křesťan a práce (KAP) se v ČR ustavilo jako občanské sdružení (nyní už spolek) na zakládajícím sjezdu v Praze dne 5. října 1996. zakladatelem byl JUDR. Bedřich Vymětalík, čestný předseda KAPu.

Pokračování textu „Radio Proglas – Živě z Prahy – 20. výročí KAP“

Seminář Brusel 3. 5. 2016; 125. výročí encykliky RerumNovarum

Tato první sociální encyklika je velmi důležitá*, protože její poselství přetrvává a je dobré, dále ji promýšlet. Katolická církev a její organizace, které se sociální problematikou zabývají, jsou u tohoto promýšlení. Obhajoba důstojnosti člověka, který pracuje, solidarita a subsidiarita, to jsou velké výzvy, na které nelze zapomenout a je nutné v jejich promýšlení pokračovat.

Pokračování textu „Seminář Brusel 3. 5. 2016; 125. výročí encykliky RerumNovarum“

Resolution des KAB Regionalkongresses in Bratislava vom 1.10.2016

Wir erleben starken Rückenwind  durch Papst Franziskus, der zuerst mit seinem apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“ direkt eine Form der Wirtschaft, die tötet, kritisierte. Mit seiner Enzyklika „Laudato si’“ lenkte er unseren Blick auf die dramatische Situation unserer Umwelt und auf unsere Art zu Arbeiten. Unser Auftrag, Nachhaltigkeit und gute Arbeit für ein gutes Leben für alle zu erreichen, finden damit weitere Argumente und Anregungen.

Pokračování textu „Resolution des KAB Regionalkongresses in Bratislava vom 1.10.2016“

Seminář EBCA Ávila

Jednání EBCA (Evropské hnutí křesťanských zaměstnanců) jehož jsme členy, a které sdružuje různá sociální hnutí Evropy, se konalo letos v Ávile 27 – 30. 10. 2016

Změny ve světě práce; hlavní změny, jejich důvody a důsledky pro život pracujících.“

Účastníci semináře-  Čapková Marie, Chvátal Filip. Konečný Jiří, Koutný Petr

Pokračování textu „Seminář EBCA Ávila“