Zpráva pro členy KAP

Vážení členové našeho spolku,

Dovoluji si vás v závěru tohoto roku informovat o chystaných změnách. Dobře víte, se že již delší dobu snažím řešit generační výměnu ve funkci předsedy spolku i dalších členů představenstva KAP.

Začátkem tohoto roku jsem se setkal s prof. Luborem Lacinou z Mendelovy univerzity v Brně. Poprosil jsem jej o referát pro letošní velehradský seminář na téma Digitalizace. Pan profesor mi rád vyhověl a výsledku této spolupráce jste již byli svědky v září na Velehradě. Následovalo přijetí pěti nových členů KAP z Mendelovy univerzity, jmenovitě prof. Lubora Laciny, Doc. Pavla Žufana, Bc. Martiny Lacinové a mladých asistentů, Ing, Radka Náplavy a Ing. Michala Mádra. Na jednání předsednictva KAP na Velehradě 22.9. došlo ke kooptaci nových členů do předsednictva a pověření prof. Lubora Laciny funkcí garanta seminářů KAP pro EZA (Evropské centrum pro zaměstnanecké otázky v Německu).

Z toho vyplývá následující: Seminář 2023 jsem se svým týmem spolupracovníků zajistil a organizoval naposled. Vzhledem k svému věku a zdravotnímu stavu si netroufám další semináře organizovat, takže dosavadní vývoj mi dává šanci na snížení zejména zdravotního rizika.

Další personální změny v předsednictvu by měly proběhnout na sjezdu KAP, nejpozději v roce 2025.

Seminář 2024 se bude konat na Velehradě v termínu 20. – 22. 9. na téma: Inflace. Zajištění a celou organizaci má na starosti prof. Lacina s nově vytvořeným týmem.

Závěrem ze srdce děkuji členům předsednictva za dosavadní spolupráci a vyjadřuji naději, že spolek, založený v roce 1996 JUDr. Bedřichem Vymětalíkem, nezanikne a bude pokračovat dál díky novým členům, novým myšlenkám, nové energii.

Pokoj a dobro

Jiří Konečný

předseda