Konference COMECE o budoucnosti práce

Do jaké míry je robotizace práce hrozbou pro člověka? Jak zabránit tomu, aby se stále více vytrácela hranice mezi profesním a soukromým životem? Jaké překážky kladou mladým lidem současné poměry na trhu práce? O těchto a mnoha dalších otázkách diskutovali účastníci na konferenci s názvem „Utvářet budoucnost práce, příspěvek ke 100. výročí Mezinárodní organizace práce prismatem víry“, kterou svolala Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) a která se konala 27. 11. 2018 v Bruselu. Mezi účastníky byli delegáti křesťanských hnutí působících na rovině národní, evropské i světové. Početně bylo zastoupeno Evropské hnutí křesťanských pracujících (Europäische Bewegung Christlicher Arbeitnehmer, EBCA), za KAP se zúčastnil předseda EBCA Petr Koutný. Konferenci dodala na pestrosti také přítomnost zástupců jiných náboženství: muslimů, židů a pravoslavných. Znovu se potvrdilo, že základní hodnoty jako např. solidarita a zodpovědnost jsou společné všem lidem napříč vyznáními.

Východiskem k diskusím v průběhu konference byl dokument COMECE o budoucnosti práce (v příloze tohoto článku jeho německá a anglická verze). Prognózy, do jaké míry digitalizace bude ovlivňovat již nyní značně proměněný svět práce, se značně liší, podle nejpesimističtějších odhadů způsobí ztrátu až 40% pracovních míst. Na tuto situaci je třeba se připravovat již nyní. Fenomén robotizace a digitalizace na druhou stranu přináší nesporná pozitiva, práce je do značné míry snazší, rychlejší a do určité míry spolehlivější. Negativně se v životě pracujících může projevovat požadavek na flexibilitu a časovou disponibilitu: pracující mohou – a v nemálo případech musí – být k dispozici vždy, když to zaměstnavatel vyžaduje, čímž se stírá hranice mezi pracovní dobou a volným časem, životem profesním a rodinným. Problémem se stává práce sjednává na dobu určitou, často pouze na několik dní, či dokonce jen na několik hodin. Digitalizace na jednu stranu práci usnadňuje, na stranu druhou však vyžaduje stále kvalifikovanější pracovní sílu. Celoživotní vzdělávání pracujících se tedy stává nutností.

Účastníci konference, mezi nimi i poslanci Evropského parlamentu z lidové frakce, se shodli na tom, že ze strany zaměstnavatelů je třeba zajistit zaměstnancům práci v lidsky důstojných podmínkách, která bude slučitelná s rodinným a společenským životem. Závěry konference přispějí k diskusi s kandidáty do Evropského parlamentu, které se uskuteční v květnu roku 2019.

1280px-flag_of_germany-svg    Future_of_Work_Report_DE

Future_of_Work_Report_EN1200px-Flag_of_Great_Britain_(1707–1800).svg

ad_3_Brusel_27.11._COMECE