Nový informační leták KAP

Motto: Pokoj a dobro

Poslání:
Cílem spolku je šíření myšlenek sociálního učení Církve a jeho praktického uplatňování ve společnosti. Tematické semináře, přednášky a diskuse pořádané spolkem přispívají ke kultivování občanské společnosti.
Heslo sv. Benedikta Modli se a pracuj! po staletí formovalo křesťanskou Evropu. Dnes se jeví jako stále důležitější snahy tento charakter jí vrátit.
Spolek KAP je k dispozici všem lidem dobré vůle, kteří chtějí v duchu sociálního učení naši společnosti změnit, aby v ní mohl každý člověk důstojně žít a pracovat.


Pokračování textu „Nový informační leták KAP“