Výroční zpráva EAPN ČR, z. s. za rok 2016

eapnVážené dámy, vážení pánové,
milí přátelé,
otevíráte výroční zprávu české nevládní organizace, která je členem celoevropské sítě s názvem European Anti-Poverty Network (Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení – jak zní v českém překladu oficiální název sítě ve francouzštině, pod nímž je registrována v belgickém hlavním městě, které je současně sídlem institucí Evropské unie). Úřední název spolku zapsaného podle občanského zákoníku od roku 2014 ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, který byl předtím od roku 2004 registrován Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení, zní EAPN ČR, z. s. (zkrácený název: EAPN ČR).

Pokračování textu „Výroční zpráva EAPN ČR, z. s. za rok 2016“

Lidsky důstojná práce a prekérní zaměstnání

(seminář EBCA, 12. – 15. 7. 2017 Ávila, Španělsko)

Hnutí KAP je po mnoho let členem Evropského hnutí křesťanských zaměstnanců (EBCA – Europäische Bewegung der Christlichen Arbeitnehmer). Toto hnutí do jisté míry zastřešuje a koordinuje činnost členských hnutí, která se snaží šířit povědomí o sociálním učení církve ve společnosti, a to nejrůznějšími formami: prostřednictvím přednášek, seminářů, kurzů aj. vzdělávacích aktivit či prací přímo v terénu s konkrétními společenskými skupinami. V současné době je v EBCA celkem 12 evropských hnutí z Německa, Švýcarska, Rakouska, ČR, Británie, Francie, Itálie, Belgie, Španělska a Portugalska. Výkonným orgánem je koordinační rada v čele s předsedou volená vždy na čtyři roky, ve které mají téměř všechna členská hnutí svého zástupce, včetně KAP ČR.

Pokračování textu „Lidsky důstojná práce a prekérní zaměstnání“

7. říjen – Den lidsky důstojné práce

Brněnská pobočka hnutí Křesťan a práce při příležitosti Dne lidsky důstojné práce pořádá v neděli 8. 10. 2017 setkání v kostele v Moravanech u Brna. Na programu bude modlitba za lidsky důstojnou práci a přednáška „Spiritualita práce“, kterou prosloví Bolek Vraný, člen skupiny pro Sociální otázky při České biskupské konferenci.

Při příležitosti Dne lidsky důstojné práce publikujeme závěrečnou deklaraci ze semináře EBCA v Ávile k 7. říjnu (o tomto semináři viz samostatný článek):

Pokračování textu „7. říjen – Den lidsky důstojné práce“