Setkání brněnské skupiny KAP v roce 2018

Setkání brněnské pobočky KAP se konají s cílem informovat o aktuálních dokumentech sociálního učení církve a sociálního dialogu v Evropě. V loňském roce se brněnská skupina KAP sešla celkem dvakrát. V lednu byl představen Evropský pilíř sociálních práv a Petr Koutný podal zprávu ze startsemináře EZA, který se konal v listopadu 2017 v Kodani. Další setkání následovalo v květnu na Vranově u Brna. Předseda KAP Jiří Konečný připravil prezentaci o dokumentech sociálního učení církve od encykliky Rerum novarum z roku 1891 do současnosti. Následovala zpráva Petra Hlaváčka o semináři EZA v Soluni. Podzimní setkání se nakonec neuskutečnilo, protože mnoho času si vyžádala příprava velehradského semináře a další aktivity.

Odkaz na Evropský pilíř sociálních práv zde:
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_cs

KAP vstupuje do světového hnutí křesťanských pracujících

Hnutí Křesťan a práce, které dosud bylo pouze členem Evropského hnutí křesťanských pracujících (EBCA) se nyní stává členem Světového hnutí (WBCA). Za tímto účelem navštívila KAP ve dnech 13. – 16. 12. 2018 místopředsedkyně světového hnutí Fátima Almeida z Portugalska a koordinátor evropského hnutí Antonio Martínez Santamaría ze Španělska. Delegace se zúčastnila schůze výboru KAP, která se konala v zastupitelském sále radnice Brno-střed. V rámci tohoto setkání hosté představili WBCA členům výboru, ochotně zodpověděli veškeré dotazy a zajímali se o působení KAP v České republice. Zahraniční hosté se dále setkali s ředitelem pastoračního střediska brněnské diecéze a biskupským delegátem pro pastoraci a vzdělávání P. Romanem Kubínem, dále s P. Pavlem Kopečkem z Moravsko-slezské křesťanské akademie a s ředitelem Biskupského gymnázia Brno Karlem Mikulou. Osobní návštěva přispěla k bližšímu seznámení se nejen s hnutím KAP, ale také k bližšímu poznání aktivit diecéze a v širším kontextu též České biskupské konference.

Pokračování textu „KAP vstupuje do světového hnutí křesťanských pracujících“

Konference COMECE o budoucnosti práce

Do jaké míry je robotizace práce hrozbou pro člověka? Jak zabránit tomu, aby se stále více vytrácela hranice mezi profesním a soukromým životem? Jaké překážky kladou mladým lidem současné poměry na trhu práce? O těchto a mnoha dalších otázkách diskutovali účastníci na konferenci s názvem „Utvářet budoucnost práce, příspěvek ke 100. výročí Mezinárodní organizace práce prismatem víry“, kterou svolala Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) a která se konala 27. 11. 2018 v Bruselu. Mezi účastníky byli delegáti křesťanských hnutí působících na rovině národní, evropské i světové. Početně bylo zastoupeno Evropské hnutí křesťanských pracujících (Europäische Bewegung Christlicher Arbeitnehmer, EBCA), za KAP se zúčastnil předseda EBCA Petr Koutný. Konferenci dodala na pestrosti také přítomnost zástupců jiných náboženství: muslimů, židů a pravoslavných. Znovu se potvrdilo, že základní hodnoty jako např. solidarita a zodpovědnost jsou společné všem lidem napříč vyznáními.

Pokračování textu „Konference COMECE o budoucnosti práce“

Startseminář EZA v Bukurešti (22. – 24. 11. 2018)

Také letos pořádalo Evropské hnutí pro zaměstnanecké otázky (EZA) každoroční zahajovací seminář určený pro delegáty organizací, které realizují projekty financované Evropskou komisí týkající se sociálního dialogu. K těmto projektům patří také seminář na Velehradě, za hnutí KAP se proto zúčastnil Petr Koutný. Celkem se zúčastnilo přibližně 100 delegátů zaměstnaneckých organizací z 26 evropských zemí.

Tématem letošního zahajovacího semináře bylo postavení mladých pracujících na evropském trhu práce. Evropskou komisi na semináři reprezentoval Jörg Tagger, který má ve své kompetenci sociální dialog v rámci výboru Evropské komise pro zaměstnanost, sociální otázky a inkluzi. Seznámil přítomné se současnými projekty Evropské komise v oblasti sociálního dialogu, k nimž patří např. Evropský pilíř sociálních práv. Politoložka Andreea Mitan z rumunské Národní univerzity představila studii týkající se postojů k práci generací X, Y a Z, v níž identifikovala jejich pozivita i negativa.

Pokračování textu „Startseminář EZA v Bukurešti (22. – 24. 11. 2018)“