Zpráva pro členy KAP za rok 2017

 • Poslední setkání předsednictva 18. 3. 2017 v Praze
 • hodnocení sjezdu KAP, který se konal v Brně 26. 11. 2016, sjezd proběhl za standartních podmínek, zpráva ze sjezdu je na našich stránkách hkap.cz
 • V únoru 2017 se v Avile konalo setkání koordinační skupiny EBCA (Evropské hnutí křesťanských pracujících, zástupce za KAP Petr Koutný

 • Seminář odborových organizací EZA Tirana, Albánie 18. – 21. 5. na osobní pozvání se zúčastnili J. Konečný a L. Němcová (příspěvek v AJ  k digitalizaci v ČR).
 • Seminář EZA v Ružomberoku, Slovensko – 8. – 11. 6 Účast manželé Müllerovi, M. Čapková, L. Němcová (příspěvek).
 • Semináře EBCA v červenci v Avile se účastnili Petr Koutný a Petr Hlaváček, téma: Lidsky důstojná práce a prekérní zaměstnání
 • Seminář na Velehradě se uskutečnil 8. – 10. 9. 2017 téma: „Digitální svět práce, průmysl 4,0“ s velmi dobrým hodnocením. Termín semináře v roce 2018 je stanoven na 28. – 30. 9. Téma: „Působení digitálního světa na život zaměstnanců a jejich rodin“.
 • 10. 2017 se konal kongres KAB v Bratislavě na téma pronásledování křesťanů v Československu 1948 – 1989. Zúčastnili se manželé Kučerovi a J. Konečný.
 • V letošním roce se konalo generální shromáždění Unum omnes na Vranově u Brna 21. – 28. 10. Organizační zajištění J. Konečný. Němcová se zúčastnila diskusí a moderovala v AJ  prvý den večer a celý druhý den.
 • K  7. říjnu, dnu lidsky důstojné práce, byly vydány pohlednice, které obdrželi účastníci velehradského semináře. Byl vytvořen informační leták k činnosti KAP, který zašleme na požádání.
 • Setkání EBCA se v roce 2018 uskuteční v Birminghamu.
 • Pravidelně se schází pražská a brněnská pobočka KAP, brněnská pobočka 1x za tři měsíce, bližší informace u P. Koutného (předsedy brněnské pobočky) – koutnyp@post.cz a J. Stejskala (předsedy pražské pobočky) – stejskaljiri@seznam.cz
 • V termínu 30. 11. – 3. 12. se v Kodani konal „startseminář“ organizace EZA, za KAP se zúčastnil Petr Koutný.
 • Informace EAPN – Lidmila Němcová, Prokop Janoušek. Sborník EAPN a MPSV  Aktivně a autonomně ve stáří (redaktor K. Schwarz, krom jiných autorů příspěvek L. Němcová), vychází nyní knižně.
 • Sborník k dvacetiletému jubileu hnutí je na stránkách hkap.cz Pořad Rádia Proglas – hodinové přímé vysílání 13. 1. 2017 k Sociálnímu učení Církve a 20. výročí založení KAP (L. Němcová a L. Mlčoch)
 • Členka KAP S. Jechová pravidelně informuje o bohoslužbách obětovaných za pronásledované křesťany ve světě
 • 6. 2017 zemřel Luděk Rychetník, dlouholetý člen a spolupracovník KAP. Zádušní mše sv. byla sloužena dne 5. 12. v Praze
 • Příští setkání předsednictva KAP se uskuteční 6. 1. 2018 v Praze v Karlíně