KAP vstupuje do světového hnutí křesťanských pracujících

Hnutí Křesťan a práce, které dosud bylo pouze členem Evropského hnutí křesťanských pracujících (EBCA) se nyní stává členem Světového hnutí (WBCA). Za tímto účelem navštívila KAP ve dnech 13. – 16. 12. 2018 místopředsedkyně světového hnutí Fátima Almeida z Portugalska a koordinátor evropského hnutí Antonio Martínez Santamaría ze Španělska. Delegace se zúčastnila schůze výboru KAP, která se konala v zastupitelském sále radnice Brno-střed. V rámci tohoto setkání hosté představili WBCA členům výboru, ochotně zodpověděli veškeré dotazy a zajímali se o působení KAP v České republice. Zahraniční hosté se dále setkali s ředitelem pastoračního střediska brněnské diecéze a biskupským delegátem pro pastoraci a vzdělávání P. Romanem Kubínem, dále s P. Pavlem Kopečkem z Moravsko-slezské křesťanské akademie a s ředitelem Biskupského gymnázia Brno Karlem Mikulou. Osobní návštěva přispěla k bližšímu seznámení se nejen s hnutím KAP, ale také k bližšímu poznání aktivit diecéze a v širším kontextu též České biskupské konference.

Pokračování textu „KAP vstupuje do světového hnutí křesťanských pracujících“

Konference COMECE o budoucnosti práce

Do jaké míry je robotizace práce hrozbou pro člověka? Jak zabránit tomu, aby se stále více vytrácela hranice mezi profesním a soukromým životem? Jaké překážky kladou mladým lidem současné poměry na trhu práce? O těchto a mnoha dalších otázkách diskutovali účastníci na konferenci s názvem „Utvářet budoucnost práce, příspěvek ke 100. výročí Mezinárodní organizace práce prismatem víry“, kterou svolala Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) a která se konala 27. 11. 2018 v Bruselu. Mezi účastníky byli delegáti křesťanských hnutí působících na rovině národní, evropské i světové. Početně bylo zastoupeno Evropské hnutí křesťanských pracujících (Europäische Bewegung Christlicher Arbeitnehmer, EBCA), za KAP se zúčastnil předseda EBCA Petr Koutný. Konferenci dodala na pestrosti také přítomnost zástupců jiných náboženství: muslimů, židů a pravoslavných. Znovu se potvrdilo, že základní hodnoty jako např. solidarita a zodpovědnost jsou společné všem lidem napříč vyznáními.

Pokračování textu „Konference COMECE o budoucnosti práce“

Startseminář EZA v Bukurešti (22. – 24. 11. 2018)

Také letos pořádalo Evropské hnutí pro zaměstnanecké otázky (EZA) každoroční zahajovací seminář určený pro delegáty organizací, které realizují projekty financované Evropskou komisí týkající se sociálního dialogu. K těmto projektům patří také seminář na Velehradě, za hnutí KAP se proto zúčastnil Petr Koutný. Celkem se zúčastnilo přibližně 100 delegátů zaměstnaneckých organizací z 26 evropských zemí.

Tématem letošního zahajovacího semináře bylo postavení mladých pracujících na evropském trhu práce. Evropskou komisi na semináři reprezentoval Jörg Tagger, který má ve své kompetenci sociální dialog v rámci výboru Evropské komise pro zaměstnanost, sociální otázky a inkluzi. Seznámil přítomné se současnými projekty Evropské komise v oblasti sociálního dialogu, k nimž patří např. Evropský pilíř sociálních práv. Politoložka Andreea Mitan z rumunské Národní univerzity představila studii týkající se postojů k práci generací X, Y a Z, v níž identifikovala jejich pozivita i negativa.

Pokračování textu „Startseminář EZA v Bukurešti (22. – 24. 11. 2018)“

Setkání Evropského hnutí křesťanských zaměstnanců (EBCA) v Birminghamu

Závěry ze semináře konaného v Beirminghamu/Anglie 18. 10 – 20. 10. 2018, jehož tématem byla:

„Digitální práce – pracovat kdykoli a všude – působení na zaměstnance a jejich rodiny“

Evropské hnutí křesťanských zaměstnanců (EBCA) tvoří 12 zaměstnaneckých hnutí z 10 evropských zemí. Cílem setkání bylo projednat vliv a působení digitálních technologií na člověka, práci a rodinu.

Pokračování textu „Setkání Evropského hnutí křesťanských zaměstnanců (EBCA) v Birminghamu“

Vzpomínka na Ing. Cyrila Martinka

Na věčnost nás předešel další nestor katolické sociální nauky. 15.listopadu 2018 se v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-Husovicích konalo rozloučení s Ing.Cyrilem Martinkem, jehož víc než 91 let dlouhý a požehnaný život byl darem pro naši církev v moravských i českých decézích. Pro mne osobně byl jako starší, mému srdci drahý bratr. Naše přátelství trvalo dvacet pět let, což v jeho životě představovalo jen relativně krátkou dobu; já však měl pocit jakobychom se znali odjakživa. Přitom k takovému porozumění se zdály chybět mnohé předpoklady, jak co do věku, vzdělání, životní i profesní kariéry. Přesto si rodák z hanáckých Troubek žijicí od dob studií v Praze, a student z Valašské Bystřice přiženivší se do Brna, rozuměli i v těch nejhlubších vrstvách osobnosti.

Pokračování textu „Vzpomínka na Ing. Cyrila Martinka“

Vzpomínka na Bedřicha Vymětalíka

Dne 5. září 2018 zemřel ve věku nedožitých 90ti let známý   propagátor sociálního učení církve a občanské společnosti, emeritní člen Papežské akademie pro sociální učení, čestný předseda spolku Křesťan a práce, kde 15 let organizoval na Velehradě tradiční mezinárodní víkendové semináře se sociální tematikou. Semináře navštěvuje víc jak sto účastníků, z toho jedna třetina ze zahraničí. Setkávají se zde pravidelně  lidé, kteří vytvořili opravdové společenství, díky charizmatické osobnosti dr. Vymětalíka. Tato tradice pokračuje nadále, letos se seminář na Velehradě koná od 28. do 30. září,  bude tam vzpomenuta památka zakladatele a dlouholetého předsedy domácími a zahraničními účastníky. Přišlo hned mnoho zahraničních reakcí na zprávu o úmrtí.

Pokračování textu „Vzpomínka na Bedřicha Vymětalíka“

Setkání brněnské pobočky KAP v roce 2017

Brněnská skupina hnutí Křesťan a práce se setkává jednou za čtvrt roku. Na počátku každého setkání je modlitba, po které většinou následuje seznámení s vybraným textem spadajícího do sociálního učení církve. Poté se o tématu textu vede diskuse. Na závěr jsou probírány různé otázky týkající se další činnosti skupiny: témata budoucích setkání, jejich forma apod.

Pokračování textu „Setkání brněnské pobočky KAP v roce 2017“