Hlavní strana / Home   Fotogalerie

 

Sborník ze semináře KAP Velehrad 2017

Pátek 9. září 2017Úvodní modlitba


Zahájení semináře předsedou Jiřím Konečným (KAP),
pozdrav Rainera Rissmayera (EZA), Filipa Chvátala (KAP)


Thomas Wallimann-Sasaki (Ethik 22)
Digitalizace a svět práce - výzva pro katolické sociální učení.
Digitalisierung und Arbeitswelt – eine Herausforderung für die Katholische Soziallehre


Norbert Wichard, Rainer Rissmayer (KAB)
Práce a život v digitální společnosti: Nové výzvy pro Církev a víru
Arbeit und Leben in der digitalisierten Gesellschaft: Neue Herausforderungen für Kirche und Glauben

 

Roswitha Gottbehüt (bývalá generální tajemnice EZA, Německo)
Aspekty nové průmyslové revoluce - německé přístupy
Aspekte der ‘neuen industriellen Revolution‘ – deutsche Herangehensweisen

 

Bilbil Kasmi (předseda SAUATT, Albánie)
Digitalization in Albania
Rozvoj digitalizace v Albánii

 

Vzpomínka na Luďka Rychetníka

 

Lenka Lajsková (vedoucí archivu Národního pedagogického muzea Jana Ámose Komenského, ČR)
J. A. Komenský a jeho vliv na vzdělanost

Sobota 10. září 2017

 

 

Lubomír Mlčoch (KAP)
Etika techniky a ekonomie

 

Rastislav Lukovič (Etické fórum, ČR)
Nové technologické trendy v ČR a jejich dopady v ekonomice


Ľubica Černá (NKOS)
Je slovenské školstvo pripravené na Priemysel 4.0?


Jana Jochová (Aliance pro rodinu, ČR)
Rodina v digitální éře


Zlata Maděřičová (místní skupina KOK, Hodonín, ČR)
Nehmotné kulturní dědictví národa


Petr Chvatík
Informatika na Stojanově gymnáziu, Velehrad


Filip Chvátal (KAP)
Mladá generace a její vztah k pracovním podmínkám


Renata Lukiewicz-Kostro, P. Jan Hurník, Petr Koutný
Výsledky panelové diskuse

Neděle 11. září 2017

 


Paolo Ricotti (ACLI MILANO, Itálie)
Digitální ekonomika v Itálii, riziko nebo příležitost?


Milan Tóth, jun. (NKOS, Slovensko)
Zkušenosti s digitální technologií na Slovensku


Milan Beregszászi (NKOS, Slovensko)
Digitálny svet práce, priemysel 4.0


Lidmila Němcová (členka výboru KAP, Prognostický klub ČMA, ČR)
Od snění k realitě

 

Deklarace

 

Deklaration

 

Zpráva

 

Bericht

úterý 19. září 2017Pozdrav čestného předsedy KAP Bedřicha Vymětalíka