Výroční zpráva EAPN ČR, z. s. za rok 2016

eapnVážené dámy, vážení pánové,
milí přátelé,
otevíráte výroční zprávu české nevládní organizace, která je členem celoevropské sítě s názvem European Anti-Poverty Network (Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení – jak zní v českém překladu oficiální název sítě ve francouzštině, pod nímž je registrována v belgickém hlavním městě, které je současně sídlem institucí Evropské unie). Úřední název spolku zapsaného podle občanského zákoníku od roku 2014 ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, který byl předtím od roku 2004 registrován Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení, zní EAPN ČR, z. s. (zkrácený název: EAPN ČR).

Pokračování textu „Výroční zpráva EAPN ČR, z. s. za rok 2016“

Lidsky důstojná práce a prekérní zaměstnání

(seminář EBCA, 12. – 15. 7. 2017 Ávila, Španělsko)

Hnutí KAP je po mnoho let členem Evropského hnutí křesťanských zaměstnanců (EBCA – Europäische Bewegung der Christlichen Arbeitnehmer). Toto hnutí do jisté míry zastřešuje a koordinuje činnost členských hnutí, která se snaží šířit povědomí o sociálním učení církve ve společnosti, a to nejrůznějšími formami: prostřednictvím přednášek, seminářů, kurzů aj. vzdělávacích aktivit či prací přímo v terénu s konkrétními společenskými skupinami. V současné době je v EBCA celkem 12 evropských hnutí z Německa, Švýcarska, Rakouska, ČR, Británie, Francie, Itálie, Belgie, Španělska a Portugalska. Výkonným orgánem je koordinační rada v čele s předsedou volená vždy na čtyři roky, ve které mají téměř všechna členská hnutí svého zástupce, včetně KAP ČR.

Pokračování textu „Lidsky důstojná práce a prekérní zaměstnání“

7. říjen – Den lidsky důstojné práce

Brněnská pobočka hnutí Křesťan a práce při příležitosti Dne lidsky důstojné práce pořádá v neděli 8. 10. 2017 setkání v kostele v Moravanech u Brna. Na programu bude modlitba za lidsky důstojnou práci a přednáška „Spiritualita práce“, kterou prosloví Bolek Vraný, člen skupiny pro Sociální otázky při České biskupské konferenci.

Při příležitosti Dne lidsky důstojné práce publikujeme závěrečnou deklaraci ze semináře EBCA v Ávile k 7. říjnu (o tomto semináři viz samostatný článek):

Pokračování textu „7. říjen – Den lidsky důstojné práce“

Seminář „Digitální svět práce, průmysl 4.0“

Ve dnech 8. – 10. září 2017 se na Velehradě konal seminář na téma: „Digitální svět prácem a Průmysl. 4.0“ Semináře se zúčastnilo 95 posluchačů z 6 zemí střední Evropy včetně Albánie.

Cílem semináře bylo zdůraznit nutnost prosazovat koncept 4. průmyslové revoluce. Veřejnost v ČR však na ně není připravena, je třeba změnit její životní styl, postoje a myšlení při aplikaci nových procesů. Byly zdůrazněny nejenom šance digitální éry, ale i její možná ohrožení, a to především v oblasti sociální (zvláště dopad na pracovní trh, nezaměstnanost, rekvalifikace a předcházení sociálnímu napětí). Většina základních přednášek doplnila dané téma úvahami s pohledu sociálního učení Církve, včetně encykliky Laudato sí. Budoucnost digitální éry je vizí pro celou společnost, nikoliv jenom pro mladou generaci. Bude spočívat na mezigenerační spolupráci.

Závěry semináře jsou shrnuty v závěrečné deklaraci připojené níže.
Je zpracován elektronický sborník ze semináře, který je možno objednat na info@hkap.cz.
Zároveň zveme zájemce na přednášku „Spiritualita práce“ p. Bolka Vraného, která se koná 8. října 2017 v 18 hod  v kostele v Moravanech u Brna. Pokračování textu „Seminář „Digitální svět práce, průmysl 4.0““

Den modliteb za pronásledované křesťany

6. neděle velikonoční ve všech diecézích ČR.

NEDĚLE 21. 5. 2017

V KOSTELE  SV. TOMÁŠE  NA  MALÉ  STRANĚ

OD 14.45 DO 19.00 HOD.

– v 17.00 hod. adorace
– v 18.00 hodin mše svatá

Již devátým rokem srdečně zvou Křesťan a práce ČR a farnost sv. Tomáše

 

82. tradiční Pouť k hrobu Dr. Františka Noska

Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR spolu s farností Poříčí nad Sázavou vás srdečně zve na 82. tradiční Pouť k hrobu Dr. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou v sobotu 8. dubna 2017.

Pouť se koná vždy kolem výročí smrti Dr. Františka Noska (1886 -1935);  františkánského terciáře a významného předválečného katolického politika a národohospodáře. Hlavním  celebrantem této pouti bude Otec Bonaventura Jiří Štivar OFMCap., provinciál řádu kapucínů.

Pokračování textu „82. tradiční Pouť k hrobu Dr. Františka Noska“

Radio Proglas – Živě z Prahy – 20. výročí KAP

imgresPořad Živě z Prahy Autor: Jana Beránková

O dvacetiletí hnutí Křesťan a práce v ČR informují Dr. Lidmila Němcová a Prof. Lubomír Mlčoch. Premiéra pořadu byla 13. ledna 2017 v 9. 30 hodin.

Hnutí Křesťan a práce (KAP) se v ČR ustavilo jako občanské sdružení (nyní už spolek) na zakládajícím sjezdu v Praze dne 5. října 1996. zakladatelem byl JUDR. Bedřich Vymětalík, čestný předseda KAPu.

Pokračování textu „Radio Proglas – Živě z Prahy – 20. výročí KAP“