Startseminář EZA v Bukurešti (22. – 24. 11. 2018)

Také letos pořádalo Evropské hnutí pro zaměstnanecké otázky (EZA) každoroční zahajovací seminář určený pro delegáty organizací, které realizují projekty financované Evropskou komisí týkající se sociálního dialogu. K těmto projektům patří také seminář na Velehradě, za hnutí KAP se proto zúčastnil Petr Koutný. Celkem se zúčastnilo přibližně 100 delegátů zaměstnaneckých organizací z 26 evropských zemí.

Tématem letošního zahajovacího semináře bylo postavení mladých pracujících na evropském trhu práce. Evropskou komisi na semináři reprezentoval Jörg Tagger, který má ve své kompetenci sociální dialog v rámci výboru Evropské komise pro zaměstnanost, sociální otázky a inkluzi. Seznámil přítomné se současnými projekty Evropské komise v oblasti sociálního dialogu, k nimž patří např. Evropský pilíř sociálních práv. Politoložka Andreea Mitan z rumunské Národní univerzity představila studii týkající se postojů k práci generací X, Y a Z, v níž identifikovala jejich pozivita i negativa.

Pokračování textu „Startseminář EZA v Bukurešti (22. – 24. 11. 2018)“

Setkání Evropského hnutí křesťanských zaměstnanců (EBCA) v Birminghamu

Závěry ze semináře konaného v Beirminghamu/Anglie 18. 10 – 20. 10. 2018, jehož tématem byla:

„Digitální práce – pracovat kdykoli a všude – působení na zaměstnance a jejich rodiny“

Evropské hnutí křesťanských zaměstnanců (EBCA) tvoří 12 zaměstnaneckých hnutí z 10 evropských zemí. Cílem setkání bylo projednat vliv a působení digitálních technologií na člověka, práci a rodinu.

Pokračování textu „Setkání Evropského hnutí křesťanských zaměstnanců (EBCA) v Birminghamu“

Vzpomínka na Ing. Cyrila Martinka

Na věčnost nás předešel další nestor katolické sociální nauky. 15.listopadu 2018 se v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-Husovicích konalo rozloučení s Ing.Cyrilem Martinkem, jehož víc než 91 let dlouhý a požehnaný život byl darem pro naši církev v moravských i českých decézích. Pro mne osobně byl jako starší, mému srdci drahý bratr. Naše přátelství trvalo dvacet pět let, což v jeho životě představovalo jen relativně krátkou dobu; já však měl pocit jakobychom se znali odjakživa. Přitom k takovému porozumění se zdály chybět mnohé předpoklady, jak co do věku, vzdělání, životní i profesní kariéry. Přesto si rodák z hanáckých Troubek žijicí od dob studií v Praze, a student z Valašské Bystřice přiženivší se do Brna, rozuměli i v těch nejhlubších vrstvách osobnosti.

Pokračování textu „Vzpomínka na Ing. Cyrila Martinka“

Vzpomínka na Bedřicha Vymětalíka

Dne 5. září 2018 zemřel ve věku nedožitých 90ti let známý   propagátor sociálního učení církve a občanské společnosti, emeritní člen Papežské akademie pro sociální učení, čestný předseda spolku Křesťan a práce, kde 15 let organizoval na Velehradě tradiční mezinárodní víkendové semináře se sociální tematikou. Semináře navštěvuje víc jak sto účastníků, z toho jedna třetina ze zahraničí. Setkávají se zde pravidelně  lidé, kteří vytvořili opravdové společenství, díky charizmatické osobnosti dr. Vymětalíka. Tato tradice pokračuje nadále, letos se seminář na Velehradě koná od 28. do 30. září,  bude tam vzpomenuta památka zakladatele a dlouholetého předsedy domácími a zahraničními účastníky. Přišlo hned mnoho zahraničních reakcí na zprávu o úmrtí.

Pokračování textu „Vzpomínka na Bedřicha Vymětalíka“

Setkání brněnské pobočky KAP v roce 2017

Brněnská skupina hnutí Křesťan a práce se setkává jednou za čtvrt roku. Na počátku každého setkání je modlitba, po které většinou následuje seznámení s vybraným textem spadajícího do sociálního učení církve. Poté se o tématu textu vede diskuse. Na závěr jsou probírány různé otázky týkající se další činnosti skupiny: témata budoucích setkání, jejich forma apod.

Pokračování textu „Setkání brněnské pobočky KAP v roce 2017“

Priority evropského sociálního dialogu

Startseminář EZA (Kodaň, 30. 11. – 3. 12. 2017)

Organizátoři: EZA, Krifa (dánské křesťanské odbory, člen EZA)

Stěžejním  tématem startsemináře EZA v Kodani byla nutnost adaptace zaměstnaneckých organizací na stále se měnící sociopolitické prostředí v Evropě. Semináře se zúčastnilo přibližně 100 delegátů křesťansko-sociálních organizací z 26 zemí EU, aby diskutovali o klíčových tématech vzdělávacího programu EZA pro rok 2018.

Sociální dialog v Evropě

Generální ředitel ETUI (European Trade Union Institute) Philippe Pochet ve své zdravici zdůraznil význam dobré spolupráce EZA a ETUI. Jörg Tagger, člen Evropské komise zodpovědný za otázku sociálního dialogu, přehledně hrnul dějiny sociálního dialogu v Evropě, charakterizoval jeho současný stav a představil dokument „Evropský pilíř sociálních práv“, který byl schválen dne 17. 11. 2017. Předseda Evropské komise Juncker při této příležitosti uvedl:

„Dnes se zavazujeme k dodržování 20 zásadních principů a práv. Od práva na spravedlivou mzdu po právo na zdravotní péči, od celoživotního vzdělávání přes lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem či rovnost žen a mužů po minimální příjem – prostřednictvím evropského pilíře sociálních práv bude EU hájit práva svých občanů v rychle se měnícím světě.“ Pokračování textu „Priority evropského sociálního dialogu“

Zpráva pro členy KAP za rok 2017

  • Poslední setkání předsednictva 18. 3. 2017 v Praze
  • hodnocení sjezdu KAP, který se konal v Brně 26. 11. 2016, sjezd proběhl za standartních podmínek, zpráva ze sjezdu je na našich stránkách hkap.cz
  • V únoru 2017 se v Avile konalo setkání koordinační skupiny EBCA (Evropské hnutí křesťanských pracujících, zástupce za KAP Petr Koutný

Pokračování textu „Zpráva pro členy KAP za rok 2017“

Materiál z Open Doors říjen 2017

Interview spolupracovníka Open Doors ( nadále „S“) s Adelem („A“),pastorem z Uzbekistánu. (jméno změněno). Dozvídáme se něco bližšího o situaci křesťanů, kteří jsou menšinou v převážně muslimském obyvatelstvu. Jsou pronásledováni vládou, místními úředníky i vlastní rodinou a spoluobčany. Rozhovor se konal na otevřeném místě a byl přerušen vždy, když se blížil nějaký kolemjdoucí.

S: „Můžeš mi říci něco o svém původu?“
A: „ Vyrostl jsem na větší vesnici jako nejstarší ze čtyř sourozenců. Delší dobu se nám dařilo dobře. Potom však otec ztratil práci a nemohl už nás zaopatřovat. Když mi bylo 15let, upadli jsme do veliké nouze. Byli jsme muslimové, ale ne přísně náboženští.“
S: „Jak jsi přišel k víře? “ Pokračování textu „Materiál z Open Doors říjen 2017“