Vzpomínka na Bedřicha Vymětalíka

Dne 5. září 2018 zemřel ve věku nedožitých 90ti let známý   propagátor sociálního učení církve a občanské společnosti, emeritní člen Papežské akademie pro sociální učení, čestný předseda spolku Křesťan a práce, kde 15 let organizoval na Velehradě tradiční mezinárodní víkendové semináře se sociální tematikou. Semináře navštěvuje víc jak sto účastníků, z toho jedna třetina ze zahraničí. Setkávají se zde pravidelně  lidé, kteří vytvořili opravdové společenství, díky charizmatické osobnosti dr. Vymětalíka. Tato tradice pokračuje nadále, letos se seminář na Velehradě koná od 28. do 30. září,  bude tam vzpomenuta památka zakladatele a dlouholetého předsedy domácími a zahraničními účastníky. Přišlo hned mnoho zahraničních reakcí na zprávu o úmrtí.

Pokračování textu „Vzpomínka na Bedřicha Vymětalíka“

Setkání brněnské pobočky KAP v roce 2017

Brněnská skupina hnutí Křesťan a práce se setkává jednou za čtvrt roku. Na počátku každého setkání je modlitba, po které většinou následuje seznámení s vybraným textem spadajícího do sociálního učení církve. Poté se o tématu textu vede diskuse. Na závěr jsou probírány různé otázky týkající se další činnosti skupiny: témata budoucích setkání, jejich forma apod.

Pokračování textu „Setkání brněnské pobočky KAP v roce 2017“

Priority evropského sociálního dialogu

Startseminář EZA (Kodaň, 30. 11. – 3. 12. 2017)

Organizátoři: EZA, Krifa (dánské křesťanské odbory, člen EZA)

Stěžejním  tématem startsemináře EZA v Kodani byla nutnost adaptace zaměstnaneckých organizací na stále se měnící sociopolitické prostředí v Evropě. Semináře se zúčastnilo přibližně 100 delegátů křesťansko-sociálních organizací z 26 zemí EU, aby diskutovali o klíčových tématech vzdělávacího programu EZA pro rok 2018.

Sociální dialog v Evropě

Generální ředitel ETUI (European Trade Union Institute) Philippe Pochet ve své zdravici zdůraznil význam dobré spolupráce EZA a ETUI. Jörg Tagger, člen Evropské komise zodpovědný za otázku sociálního dialogu, přehledně hrnul dějiny sociálního dialogu v Evropě, charakterizoval jeho současný stav a představil dokument „Evropský pilíř sociálních práv“, který byl schválen dne 17. 11. 2017. Předseda Evropské komise Juncker při této příležitosti uvedl:

„Dnes se zavazujeme k dodržování 20 zásadních principů a práv. Od práva na spravedlivou mzdu po právo na zdravotní péči, od celoživotního vzdělávání přes lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem či rovnost žen a mužů po minimální příjem – prostřednictvím evropského pilíře sociálních práv bude EU hájit práva svých občanů v rychle se měnícím světě.“ Pokračování textu „Priority evropského sociálního dialogu“

Zpráva pro členy KAP za rok 2017

  • Poslední setkání předsednictva 18. 3. 2017 v Praze
  • hodnocení sjezdu KAP, který se konal v Brně 26. 11. 2016, sjezd proběhl za standartních podmínek, zpráva ze sjezdu je na našich stránkách hkap.cz
  • V únoru 2017 se v Avile konalo setkání koordinační skupiny EBCA (Evropské hnutí křesťanských pracujících, zástupce za KAP Petr Koutný

Pokračování textu „Zpráva pro členy KAP za rok 2017“

Materiál z Open Doors říjen 2017

Interview spolupracovníka Open Doors ( nadále „S“) s Adelem („A“),pastorem z Uzbekistánu. (jméno změněno). Dozvídáme se něco bližšího o situaci křesťanů, kteří jsou menšinou v převážně muslimském obyvatelstvu. Jsou pronásledováni vládou, místními úředníky i vlastní rodinou a spoluobčany. Rozhovor se konal na otevřeném místě a byl přerušen vždy, když se blížil nějaký kolemjdoucí.

S: „Můžeš mi říci něco o svém původu?“
A: „ Vyrostl jsem na větší vesnici jako nejstarší ze čtyř sourozenců. Delší dobu se nám dařilo dobře. Potom však otec ztratil práci a nemohl už nás zaopatřovat. Když mi bylo 15let, upadli jsme do veliké nouze. Byli jsme muslimové, ale ne přísně náboženští.“
S: „Jak jsi přišel k víře? “ Pokračování textu „Materiál z Open Doors říjen 2017“

Výroční zpráva EAPN ČR, z. s. za rok 2016

eapnVážené dámy, vážení pánové,
milí přátelé,
otevíráte výroční zprávu české nevládní organizace, která je členem celoevropské sítě s názvem European Anti-Poverty Network (Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení – jak zní v českém překladu oficiální název sítě ve francouzštině, pod nímž je registrována v belgickém hlavním městě, které je současně sídlem institucí Evropské unie). Úřední název spolku zapsaného podle občanského zákoníku od roku 2014 ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, který byl předtím od roku 2004 registrován Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení, zní EAPN ČR, z. s. (zkrácený název: EAPN ČR).

Pokračování textu „Výroční zpráva EAPN ČR, z. s. za rok 2016“

Lidsky důstojná práce a prekérní zaměstnání

(seminář EBCA, 12. – 15. 7. 2017 Ávila, Španělsko)

Hnutí KAP je po mnoho let členem Evropského hnutí křesťanských zaměstnanců (EBCA – Europäische Bewegung der Christlichen Arbeitnehmer). Toto hnutí do jisté míry zastřešuje a koordinuje činnost členských hnutí, která se snaží šířit povědomí o sociálním učení církve ve společnosti, a to nejrůznějšími formami: prostřednictvím přednášek, seminářů, kurzů aj. vzdělávacích aktivit či prací přímo v terénu s konkrétními společenskými skupinami. V současné době je v EBCA celkem 12 evropských hnutí z Německa, Švýcarska, Rakouska, ČR, Británie, Francie, Itálie, Belgie, Španělska a Portugalska. Výkonným orgánem je koordinační rada v čele s předsedou volená vždy na čtyři roky, ve které mají téměř všechna členská hnutí svého zástupce, včetně KAP ČR.

Pokračování textu „Lidsky důstojná práce a prekérní zaměstnání“

7. říjen – Den lidsky důstojné práce

Brněnská pobočka hnutí Křesťan a práce při příležitosti Dne lidsky důstojné práce pořádá v neděli 8. 10. 2017 setkání v kostele v Moravanech u Brna. Na programu bude modlitba za lidsky důstojnou práci a přednáška „Spiritualita práce“, kterou prosloví Bolek Vraný, člen skupiny pro Sociální otázky při České biskupské konferenci.

Při příležitosti Dne lidsky důstojné práce publikujeme závěrečnou deklaraci ze semináře EBCA v Ávile k 7. říjnu (o tomto semináři viz samostatný článek):

Pokračování textu „7. říjen – Den lidsky důstojné práce“