Nový informační leták KAP

Motto: Pokoj a dobro

Poslání:
Cílem spolku je šíření myšlenek sociálního učení Církve a jeho praktického uplatňování ve společnosti. Tematické semináře, přednášky a diskuse pořádané spolkem přispívají ke kultivování občanské společnosti.
Heslo sv. Benedikta Modli se a pracuj! po staletí formovalo křesťanskou Evropu. Dnes se jeví jako stále důležitější snahy tento charakter jí vrátit.
Spolek KAP je k dispozici všem lidem dobré vůle, kteří chtějí v duchu sociálního učení naši společnosti změnit, aby v ní mohl každý člověk důstojně žít a pracovat.


Profil:
Hnutí Křesťan a práce, z. s. dále (KAP) je členem Evropského hnutí křesťanských zaměstnanců (Europäische Bewegung Christlicher ArbeitnehmerInnen EBCA) se sídlem v Bruselu a Evropského centra pro zaměstnanecké otázky (Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen EZA), sídlícího v Königswinteru v Německu, jehož hlavními cíli jsou dialog, vzdělávání a podpora sociálního a ekonomického rozvoje společnosti.
Hnutí KAP s EZA spolupracuje na přípravě mezinárodních seminářů na Velehradě a spolupodílí se na činnosti přednáškové a publikační. Při svém vzniku vyšel KAP ze základní myšlenky „Odpovědnost křesťanů za společnost! ve které žijí“. Ta nikdy neztratila svoji aktuálnost.
Partnerské organizace:

 • KAB – Katholische Arbeitnehmer-Bewegung, Hnutí katolických zaměstnanců v Německu, Rakousku a Švýcarsku
 • Solidarność Polsko, Solidarita
 • NKOS – Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
 • ZKRS – Zväz kresťanských robotníkov a zamestnancov Slovenska
 • ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
 • ACO Francie
 • HOAC – Hermandad Obrera de Acción Católica Španělsko
 • KWB Belgie
 • LOC – Liga Operária Católica Portugalsko
 • EAPN – European Anti Powerty Network Evropská síť proti chudobě, ČR
 • UO – Unum omnes – světové katolické hnutí mužů
 • SKS – Sdružení křesťanských seniorů, Praha
 • KOK ČR – Křesťanská odborová koalice

Z historie Hnutí KAP:

založeno 1996. zakladatel †JUDr. Bedřich Vymětalík, zemřel 2018. První předseda Ing. Jiří Stejskal do r. 2000; od r. 2000 dosud Ing. Jiří Konečný. Od roku 1997 pořádal JUDr. Vymětalík pod hlavičkou Křesťanského institutu Ostrava víkendové semináře na Velehradě; od r. 2008 převzal organizaci seminářů KAP, za finanční podpory EZA. 2016 zákonná transformace v zapsaný spolek, 2021 vydán sborník k 25 letům činnosti.

Kontakty:
Hnutí Křesťan a práce, z. s.
U Dubu 23, 147 00 Praha 4
IČO: 65991851
Předseda spolku:
Ing. Jiří Konečný
konecny.jiri@centrum.cz
www.hkap.cz
Místopředsedkyně spolku, kontakt se členy:
Bc. Marie Čapková
marie.capko@seznam.cz

Leták KAP