Zpráva ze semináře konaného v Aachen

Zpráva ze semináře konaného v Aachen (Německo) ve dnech 28. – 30. 11. 2019

pořádaného  Evropským centrem  pro otázky zaměstnanců –  EZA. Zúčastnila se a zprávu podává místopředsedkyně KAP  Marie Čapková

Téma semináře:

Ekologická proměna – přechod od braní k příležitosti jednat

Jednat směrem ke globální sociální transformaci: ne o zaměstnancích, ale s nimi. Pro globální dlouhodobě udržitelné prostředí podporované inovacemi

Hlavním tématem semináře byly ekologické otázky, problémy a hledání řešení a též hledání a tvorba nových pracovních příležitostí.

 • Hodně výrobních podniků zatěžuje životní prostředí (např. textilní průmysl, především výroba technických látek a pak jejich likvidace případně recyklace), ale zároveň zaměstnávají hodně lidí a umožňují tak najít práci obyvatelům žijícím v oblasti podniků.
 • Dalším tématem byly evropské volby, nová komise se zaměřuje na výzvy, které má před sebou. Důležité je pokračovat v sociálním dialogu – v politice i v zákonech. Vyrovnání pracovního a osobního života, přístup k sociálnímu zajištění.
 • Evropský pilíř sociálních práv – jde o orientační body pro organizace a členské státy

 

Komise začala pracovat v říjnu a nastolila otázky:

 • minimální mzdy – nutnost definovat, co si pod tím představit,
 • zabezpečení nezaměstnaných,
 • spolupráce s členskými státy s ohledem na subsidiaritu.

 

Dalšími tématy semináře byly:

 • nerovnost v ohodnocení žen a mužů,
 • spravedlivé mzdy
 • transparentnost v jednání,
 • vytváření podmínek pro rozvíjení schopností a dovedností, vzdělávání
 • sociální udržitelnost,
 • sociální dialog,
 • podpora občanské angažovanosti

Vize pro budoucnost lidí i přírody: odstranění hladu a žádné znečištění životního prostředí

To vyžaduje označit slabá místa, misijní oblasti, kterými jsou:

 • ovzduší,
 • oceány, moře a jejich pobřeží,
 • voda a její čistota; je-li ohrožena, pak jsme i my v ohrožení,
 • půda a potraviny,
 • pěkná města, nezavalená odpadky
 • morální jednání, sociální učení církve

Je to velká příležitost pro všechny, nejen pro politiky a vědce, ale pro všechny občany naší země

Náš projekt pro Velehrad 2020 byl přijat a zařazen do projektů EZA 2020

Generální shromáždění EZA, 30. 11. 2019

 1. přivítáním
 2. přijetí programu,
 3. zpráva o hospodaření a auditu hospodaření,
 4. zpráva Siegrid Schraml, generální sekretářky EZA,
 5. vyloučení ETÖK (nesrovnalosti v užívání dotací).
 6. Perspektivy a budoucí rozvoj práce EZA