Mezinárodní den pro volnou neděli

Deklarace Evropského hnutí křesťanských pracujících k Mezinárodnímu dni pro volnou neděli (3. březen)

Evropské hnutí křesťanských pracujících (ECWM) vyjadřuje plnou podporu veškerým inciativám, které se konají při příležitosti 3. března, Mezinárodního dne pro volnou neděli. ECWM považuje za nesmírně důležité zachovávat neděli jako den, kdy není vykonávána zbytná práce, protože neděle jako den odpočinku od obvyklé profesní práce přináší celou řadu blahodárných důsledků. Pro nás, křesťany, je navíc dnem posvátným.

Domníváme se, že volná neděle je příležitostí k lepšímu skloubení pracovního a rodinného života, protože nabízí vhodný prostor k tomu, aby se člověk mohl věnovat rodině a posilování kvalitních společenských vztahů, které jsou pro lidsky příznivé soužití nezbytné. V současné době, kdy se prohlubuje individualismus a egoismus, může volná neděle vytvářet mosty mezi lidmi, pomáhat jim nacházet cestu jeden k druhému, zajímat se o život druhých, zapomínat na sebe a více myslet na potřeby bližního. Tato skutečnost je zvlášť důležitá pro zdravý rozvoj rodiny, jejíž role je pro rozvoj společnosti zásadní.

Historicky je volná neděle součástí struktury, kterou před mnoha tisíci lety vytvořil člověk a která v mnoha kulturách přetrvala a uchovala si svůj původní smysl poskytovat člověku pravidelný odpočinek, jenž je nezbytný k integrálnímu rozvoji osobnosti. Volná neděle člověku pomáhá hlouběji uvažovat o věcech minulých i budoucích, umožňuje více se soustředit na sebe samého a rozlišovat věci podstatné od nepodstatných. Z fyziologického pohledu je volná neděle příležitostí k obnovení sil a k následnému pokračování v práci s novou motivací.

Volná neděle je konečně nesmírně důležitá také pro duchovní život člověka, neboť slavením neděle člověk vzdává čest Stvořiteli, který tento den ustanovil k odpočinku. Neděle rovněž připomíná zmrtvýchvstání Božího Syna, které je pro křesťany svrchovaným důvodem k radosti, a proto má být považována za den posvátný.

Jsme tedy přesvědčeni, že volná neděle je jedinečnou příležitostí pro jednotlivce, pro jejich rodiny a v konečném důsledku pro celou společnost. Všem lidem proto adresujeme výzvu, aby si dokázali vážit času a aby nezapomínali na to, co je podstatné. Apelujeme na všechny zodpovědné činitele (podnikatele, politiky, osoby veřejného života), aby zachováváním volné neděle přispívali k integrálnímu lidskému rozvoji osob k většímu dobru společnosti.

Nebovidy, 12. února 2019

Petr Koutný, předseda ECWM