Digitalizace je příležitostí pro budoucnost

S ohledem na blížící se volby do Evropského parlamentu a k příležitosti výročí 100 let od založení Mezinárodní organizace práce (ILO) vydala Komise biskupských konferencí EU (COMECE) dokument „Shaping the future of work“ (dosl. Překlad: „Utváření budoucnosti práce“), který vybízí Evropskou Unii k tomu, aby byla maximálně vnímavá vůči změnám ve světě práce, jejichž příčinou je stále masivnější digitalizace. Zároveň upozorňuje na nutnost jednat ohleduplně vůči životnímu prostředí a podřizovat veškeré kroky všeobecnému dobru jednotlivce.

Tato reflexe vyzdvihuje roli práce jakožto integrální součásti lidské identity a nástroje, kterým je třeba pečovat o stvoření. Vyzývá EU a její členské státy, aby změny vnímaly jako příležitost a aby využily současný trend k vytvoření lidsky důstojného, udržitelného a participativního světa práce pro všechny. Za tímto účelem dokument navrhuje 17 politických řešení, která jsou přílohou tohoto článku.

Dokument oficiálně představil Antoine Hérouard, předseda COMECE pro sociální otázky, na konferenci v Bruselu dne 27. 11. 2018, které se zúčastnilo více než 140 delegátů evropských církevních hnutí a organizací, včetně zástupců jiných náboženství (o této konferenci jsme referovali na stránkách KAP dříve). Na vzniku dokumentu se podílelo také Evropské hnutí křesťanských pracujících (EBCA), jehož je KAP členem.

 

Celý text dokumentu je k dispozici v německé a anglické verzi zde:
http://www.comece.eu/dl/nrquJKJKKlkNJqx4KJK/Future_of_Work_Report_DE_2P.pdf
http://www.comece.eu/dl/OtmNJKJKKlKOJqx4KJK/Future_of_Work_Report_EN_2P.pdf