Setkání brněnské skupiny KAP v roce 2018

Setkání brněnské pobočky KAP se konají s cílem informovat o aktuálních dokumentech sociálního učení církve a sociálního dialogu v Evropě. V loňském roce se brněnská skupina KAP sešla celkem dvakrát. V lednu byl představen Evropský pilíř sociálních práv a Petr Koutný podal zprávu ze startsemináře EZA, který se konal v listopadu 2017 v Kodani. Další setkání následovalo v květnu na Vranově u Brna. Předseda KAP Jiří Konečný připravil prezentaci o dokumentech sociálního učení církve od encykliky Rerum novarum z roku 1891 do současnosti. Následovala zpráva Petra Hlaváčka o semináři EZA v Soluni. Podzimní setkání se nakonec neuskutečnilo, protože mnoho času si vyžádala příprava velehradského semináře a další aktivity.

Odkaz na Evropský pilíř sociálních práv zde:
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_cs