Setkání Evropského hnutí křesťanských zaměstnanců (EBCA) v Birminghamu

Závěry ze semináře konaného v Beirminghamu/Anglie 18. 10 – 20. 10. 2018, jehož tématem byla:

„Digitální práce – pracovat kdykoli a všude – působení na zaměstnance a jejich rodiny“

Evropské hnutí křesťanských zaměstnanců (EBCA) tvoří 12 zaměstnaneckých hnutí z 10 evropských zemí. Cílem setkání bylo projednat vliv a působení digitálních technologií na člověka, práci a rodinu.

Digitalizace má jak negativní tak pozitivní dimenzi. Výzvou pro nás je, účastnit se na tomto vývoj utvářet. Ptáme se, jak tento vývoj zasahuje do života zaměstnanců, jak ovlivňuje jejich soukromí a práci a jak se vyrovnat se změnami, které to přináší. Jak je možné zajistit, aby byla ochráněna důstojnost člověka. Pro nás je člověk posvátný, protože je obrazem Božím. Je třeba mít stále na paměti, že technický rozvoj má soužit člověku, ne naopak. Tato optimistická perspektiva je zastíněna odůvodněným strachem z mediálních oligarchů, datových koncernů. Kromě toho představuje digitalizace pro člověka také velké zatížení:

  • jestliže splývá hranice mezi prací a volným časem,
  • když může být sledován každý krok a každé vyjádření,
  • když u rodinného stolu je vždy přítomný celý digitální svět,
  • když souvislosti a technické procesy mohou být nepochopené a nesrozumitelné,
  • když je zvlášť důležitá ekologická stránka digitalizace neustále podceňovaná.

Kromě digitálních transformačních procesů se musíme také věnovat ekologické transformaci. Otázka růstu musí být spojená s lidskou důstojností a ekologií, která zajišťuje základ života pro nás všechny.

Jako Evropské hnutí křesťanských zaměstnanců (EBCA) chceme zaujmout aktivní a přesvědčený postoj k výzvám, které přináší digitalizace. Využíváme naše rozdílné metody k zachycení a sdílení zkušeností pracujících obyvatel. Kromě toho chceme podpořit spolupráci s odbory, církví, politiky a civilní společností a představit a zdůraznit naše křesťanské hodnoty. Vzhledem k složitosti látky, zdá se nám vzdělání jako důležitý klíč k utváření těchto procesů. Jsme též v kontaktu s COMECE (evropská biskupská konference), sociální komisí, jejímž tématem je formování budoucnosti práce. Tím obohatíme naše vlastní zkušenosti.

Podle těchto zjištění udělá koordinační skupina první kroky na svém příštím zasedání.

U příležitosti stého výročí založení „Mezinárodní organizace práce“ (ILO)“ se zapojíme a využijeme možnost, kterou dává propojení a podpoříme WMCW (světové hnutí) v jeho práci ve skupině katolicky inspirovaných organizací v ILO. Společné akce ke Dni důstojné lidské práce 7. října 2019 budou ve znamení výročí ILO.

Zde nastíněné náměty představují první kroky v aktivní činnosti, která směřuje k lidsky důstojné společnosti v digitálním světě. Přijímáme výzvy vedoucí k utváření informované a solidární společnosti.