Informace o zasedání FIHC Unum Omnes – Mezinárodní organizace katolických mužů

místo: Řím, Itále

doba: 30.9. – 3.10. 2018 

počet účastníků: cca 50

ubytování: Church village ( na kraji města)

delegáti za KAP: Lidmila Němcová; Jan Přikryl byl z důvodu nemoci nepřítomen

 Průběh :

  1. Letošní setkání členských organizací bylo zaměřeno na téma  “ 70 let  UO a sociální učení Církve, dnešní výzvy pro mladé a rodiny.“ Zúčastnili se zástupci členských organizací, chyběli zástupci z Koreje. Cca 40% z celkového počtu tvořili delegáti z Afriky ( Kenia, Togo, Nigerie, Ghana a j.). Byli přítomni i bývalí prezidenti či generální sekretáři UO.  Někteří delegáti z Afriky neobdrželi viza, Mgsr. Steiner se rovněž nemohl dostavit. Za KAP-CR bohužel nemohl přijet z důvodu náhlé nemoci delegát  J. Přikryl. Všichni obdrželi knížku General Assembly FIHC UO v angličtině, která obsahuje všechny důležité projevy a charakteristiku činnosti jednotlivých členských organizací, včetně naší organizace. Dále jsme obdrželi křížek s rytinou Unum Omnes a znakem. Lidmila Němcová  předá předsedovi KAPu osobně v nejbližší době všechny dokumenty, včetně upomínkového předmětu pro organizaci.

Účastníci se zúčastnili mše sv. na Svatopetrském náměstí dne 2.10. 2018 u příležitosti zahájení Synodu o mládeži a diskusního setkání se skupinkou delegace mládeže v místě ubytování Church village.

  1. V rámci valného shromáždění byli zvoleni či potvrzeni pro další období noví představitelé hnutí.

Lidmila Němcová nemohla volit, protože podle statutu může volit pouze muž ( žena však může být delegátkou). Bohužel námi navržený J. Přikryl nemohl být zvolen, protože podle statutu se  vyžaduje jeho přítomnost. 

předseda: Eddie Prah ( Ghana)

místopředsedové: Tibor Koczinger ( Rumunsko) + Paul Roettig ( Rakousko)

pokladník: Gilbert Pataille ( Francie)

sekretář: Seamus Mc Donald ( Irsko)

členové výboru:  bude  sděleno organizátory, nemám přesně  všechna jména

jednání proběhlo v angličtině

 

  1. Jednotlivé organizace prezentovaly svou činnost, za ČR hovořila LN. Loňský seminář na Vranově byl velmi dobře hodnocen, z tohoto důvodu nám byly letos sníženy účastnické poplatky za účastníky semináře v Římě.

V příštím roce se budou kontrolovat úkoly, které si česká organizace mužů vytkla (konzolidace základní skupiny,  intenzivnější práce s mladými muži, generační výměna).

Lidmila Němcová měla ad hoc samostatné vystoupení k úloze seniorských organizací v Evropě, dále se zapojila do diskusí, prezentovala  činnost hnutí UO – KAP, probírala užší konkrétní spolupráci s Rumunskem a Ukrajinou.

Finance:

LN zaplatila roční příspěvek 2018 za UO-KAP 100 EURO + 100 EURO příspěvek za letošní seminář za 1 osobu. Celková platba by měla činit pro 2 osoby 280 EURO, bude třeba doplatit. Byla jsem požádána prezidentem E. Prahem, abychom zaplatili alespoň menší částku i za nepřítomného J. Přikryla.

Operativní závěry:

– LN předá dokumenty JK a probere s ním  základní úkoly, rovněž bude informovat na  schůzi KAP 

– Od příštího roku 2019 budou členské příspěvky 200 EURO za organizaci

– JK pošle do sekretariátu ( pokud neposlal) zprávu o činnosti za r. 2017-18

– Je třeba aplikovat Zásady ochrany osobních údajů  v organizaci

– Realizovat cíle české organizace UO ( konkretizace)

 

zapsala: Lidmila Němcová