Lidsky důstojná práce a prekérní zaměstnání

(seminář EBCA, 12. – 15. 7. 2017 Ávila, Španělsko)

Hnutí KAP je po mnoho let členem Evropského hnutí křesťanských zaměstnanců (EBCA – Europäische Bewegung der Christlichen Arbeitnehmer). Toto hnutí do jisté míry zastřešuje a koordinuje činnost členských hnutí, která se snaží šířit povědomí o sociálním učení církve ve společnosti, a to nejrůznějšími formami: prostřednictvím přednášek, seminářů, kurzů aj. vzdělávacích aktivit či prací přímo v terénu s konkrétními společenskými skupinami. V současné době je v EBCA celkem 12 evropských hnutí z Německa, Švýcarska, Rakouska, ČR, Británie, Francie, Itálie, Belgie, Španělska a Portugalska. Výkonným orgánem je koordinační rada v čele s předsedou volená vždy na čtyři roky, ve které mají téměř všechna členská hnutí svého zástupce, včetně KAP ČR.

EBCA každoročně pořádá seminář věnovaný otázkám sociálního učení církve, na který navazuje valné shromáždění. V tomto roce byl seminář věnován tématu lidsky důstojné práce, které je zároveň jedním z nosných témat činnosti EBCA. Členská hnutí proto pořádají řadu akcí při příležitosti Dne lidsky důstojné práce, který připadá na 7. října.

Příspěvky, které byly proneseny na semináři, poukázaly na mnohdy neuspokojivé pracovní podmínky, kterým jsou vystaveny mnohdy např. ženy, mladí, migranti či osoby s postižením. Zároveň byly zmíněny příklady dobré praxe, které dokazují, že zlepšování pracovních podmínek je možné, patří k nim např. činnost jezuitské organizace Pueblos Unidos ve Španělsku. V rámci příspěvků jednotlivých expertů upozornil Francouz Bernard Thibault, člen administrativní rady Mezinárodní organizace práce, na to, že v celosvětovém měřítku pracuje celá polovina pracujících bez jakéhokoliv kontraktu a že každoročně umírá v důsledku pracovních úrazů a nemocí ze zaměstnání více lidí než kvůli válkám. Řešení spatřuje v úsilí o sociální spravedlnost, neboť jedině tak lze zajistit udržitelný mír. Nebezpečím jsou však nadnárodní korporace usilující o maximální zisk, mnohdy na úkor spravedlivých pracovních podmínek.

Součástí semináře byly též dvě exkurze do charitního centra handicapovaných, ve kterém klienti tvoří řemeslné výrobky. V závěru semináře byla schválena závěrečná deklarace, která vzešla z podnětů pracovních skupin a přednášejících. Tato deklarace je součástí příspěvku k 7. říjnu – Dni lidsky důstojné práce – na těchto webových stránkách.