82. tradiční Pouť k hrobu Dr. Františka Noska

Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR spolu s farností Poříčí nad Sázavou vás srdečně zve na 82. tradiční Pouť k hrobu Dr. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou v sobotu 8. dubna 2017.

Pouť se koná vždy kolem výročí smrti Dr. Františka Noska (1886 -1935);  františkánského terciáře a významného předválečného katolického politika a národohospodáře. Hlavním  celebrantem této pouti bude Otec Bonaventura Jiří Štivar OFMCap., provinciál řádu kapucínů.

Program pouti:

15.00 hod. mše svatá za dr.F.Noska v kostele sv.Havla (u řeky)

16.00 hod. modlitba u hrobu dr.Noska na hřbitově u kostela,

16.15 hod. setkání poutníků na faře.

Spojení vlakem (v Čerčanech se přestupuje): 

13.06 13.36    Praha hl.n. 17.52 18.22 18.52 19.22
13.58 14.28    Čerčany 17.01 17.31 18.01 18.31
14.06      Čerčany       18.05
14.09      Poříčí n.S.       18.01

 

Poznámky:

a) Jde o zastávkové vlaky.
b) Z Čerčan do Poříčí jsou asi 2-3 km.
c) Zpět je možno jet i přes Davli: z Poříčí v 16.40, v Praze-Braníku 18.18, v Praze hl.n. 18.35 hodin.
d) Zastávka v Poříčí n.S. je na znamení.
e) Na tratích bývají někdy výluky. Informace o nich jsou na webové stránce Českých drah cd.cz. Nebo je možno zavolat jejich informační službu na tel. 221 111 122 nebo 972 111 111.
d) Bližší informace o pouti: miloslav@centrum.cz, tel.272 76 50 83, mobil 732 744953