Radio Proglas – Živě z Prahy – 20. výročí KAP

imgresPořad Živě z Prahy Autor: Jana Beránková

O dvacetiletí hnutí Křesťan a práce v ČR informují Dr. Lidmila Němcová a Prof. Lubomír Mlčoch. Premiéra pořadu byla 13. ledna 2017 v 9. 30 hodin.

Hnutí Křesťan a práce (KAP) se v ČR ustavilo jako občanské sdružení (nyní už spolek) na zakládajícím sjezdu v Praze dne 5. října 1996. zakladatelem byl JUDR. Bedřich Vymětalík, čestný předseda KAPu.

Cílem hnutí Křesťan a práce je seznamovat spoluobčany s myšlenkami křesťanského učenío společnosti a uvádění sociální nauky církve do praktického života.

Na ustavujícím sjezdu byly zvoleny orgány hnutí: prvním předsedou byl zvolen Ing. Jiří Stejskal, místopředsedkyní Stanislava Jechová. Později je vystřídali Ing. Jiří Konečný (předseda) a Marie Čapková (místopředsedkyně).

KAP každoročně pořádá konference na Velehradě. K dvacetiletí činnosti v roce 2016 byl sestaven sborník příspěvků zakladatelů, pamětníků a příznivců.

Hosty pořadu Živě z Prahy jsou:

Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc. – členka celorepublikového výboru a zástupkyně KAPu na mezinárodní úrovni

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. – příznivce KAPu, přednášející na Fakultě sociálních věd – Institutu ekonomických studií.